Wyświetl Pojedyńczy Post
Stary 01-07-2006, 12:22   #1
Solfelin
 
Solfelin's Avatar
 
[U:T] Sides of Immemorial Fight

Side of Light
Unearthlies
Celestials

Side of Darkness
Shades
Infernals

Neutral Side
Ravers
Pristines

Strona Światła
Świetlani
Niebiańscy

Strona Ciemności
Odcienie
Piekielni

Neutralna Strona
Szaleńcy
Pierwotni

Rozłożenie Sił (Arrangement of Forces)

Strona Światła jest materią. (Side of Light is matter.)
Strona Ciemności jest antymaterią. (Side of Darkness is antimatter.)
Neutralna strona jest na pobrzeżu dwóch ścierających się sił (materii i antymaterii), ale nie jest niematerią. (Neutral Side is between contact matter and anti-matter, but it isn’t non-physical.)

Non-physical is God and He/She is Pivot (or “Axis”) of whole Universes and also is a balance of Sides of Immemorial Fight.
Niemateria to Bóg, jest On Osią wszystkich wszechświatów i zarazem równowagą Stron Odwiecznej Walki.

Świetlani są stworzeni ze światła. Oświecają ludzkość.
Unearthlies are made of Light. They are enlightening a mankind.

Niebiańscy to opiekunowie planet i wykonawcy wyroków i Sprawiedliwości.
Celestials are planet’s carers and executors verdicts of Fairness.

Odcienie są rozpaczą i zaciemnieniem istot.
Shades are soul’s despairs and their obscurity.

Piekielni są pokusami dusz.
Infernals are temptations of souls.

Szaleńcy w istocie są szaleństwem i wypaczeniem stworzeń.
Really, Ravers are madness and distortions of creatures.

Pierwotni są dawnymi duchami substancji.
Pristines are whilom spirits of substances.
 
Solfelin jest offline