Wyświetl Pojedyńczy Post
Stary 20-03-2012, 16:33   #1
Armiel
 
Armiel's Avatar
 
[materiały dodatkowe] Wyspa Zapomnianych Demonów

Materiał powstał dzięki pracy i informacjom uzyskanym od użytkownika Reinhard.
Wszelkie ewentualne pochwały za pierwszy w nim post należą się TYLKO I WYŁĄCZNIE Jemu.

W kolejnych porcjach pojawią się najważniejsze informacje ze świata sesji - także materiały typu zagadki, znalezione dokumenty, zdobyte przedmioty kluczowe dla fabuły wraz z opisem, księgi i tym podobne przyjemne rzeczy.

A teraz - część pierwsza.

POZNAJ SWOJEGO WROGA - CZYLI OPISANIE JAPOŃSKIEJ ARMII

ORGANIZACJA WOJSK JAPOŃSKICH
Drużyna – Buntai
Pluton – Hoheishotai (piechota), Senshashotai (pancerny), Yahoshotai (artyleria), Hikoshotai (lotnictwo) – końcówka –shotai.
Kompania (bateria) – końcówka -chutai
Batalion – końcówka –daitai ( w lotnictwie szwadron)
Regiment – końcówka – rentai
Dywizja – ShidanSTOPNIE WOJSKOWE

Szeregowy – Nitohei
Starszy szeregowy – Ittohei
Kapral – Jotohei
Sierżant – Heicho
Sierżant sztabowy – Gocho
Podporucznik – Sho-i
Porucznik – Chu-i
Kapitan – Tai-i
Major – Schosa
Podpułkownik – Chusa
Pułkownik – Taisa
Generał - Taisho

TRENING

Lata trzydzieste to rozkwit japońskiego nacjonalizmu. Elementy szkolenia wojskowego pojawiły się w szkolnictwie powszechnym od 8 roku życia dziecka. Kultura wychowania sprawiała, że nawet wśród bardzo słabo wyszkolonych żołnierzy (zbyt mała ilość regimentów szkoleniowych przełożyła się na niską jakość umiejętności żołnierzy szczególnie pod koniec wojny) poziom dyscypliny w standardach Aliantów był uważany za wyjątkowy.
Poborem byli objęci mężczyźni w wieku 17-40 lat. Większość poborowych reprezentowała podstawową warstwę społeczeństwa japońskiego – rolników i rybaków. Brutalne traktowanie ze strony oficerów, podoficerów i żołnierzy starszych stażem było normą. Rekruci byli bici i traktowani jak niewolnicy. Wypadki śmiertelne i kary śmierci były realnym i zawsze obecnym zagrożeniem.
Znaczna część szkolenia wojskowego odbywała się w Chinach – regimenty szkoleniowe pełniły również funkcje porządkowe. Był to teren, na którym nierzadko jeszcze na początku lat trzydziestych powszechne były konflikty między zbrojnymi bandami i prywatnymi oddziałami, w latach dwudziestych de facto rządzącymi tym olbrzymim krajem. Z tego powodu większość żołnierzy japońskich po przeszkoleniu posiadało praktyczne doświadczenie w zakresie – jakbyśmy dziś powiedzieli – tłumienia konfliktów o niskiej intensywności.
Za najlepszych żołnierzy uważano tych, którzy w trakcie treningu wykazali się najlepszą znajomością walki na bagnety. Oficerowie ze swojej strony wielką wagę przywiązywali do uprawiania szermierki. Cechą charakterystyczną uzbrojenia japońskiego było to, że nawet pistolety maszynowe i lekkie karabiny maszynowe były przystosowane do podczepienia bagnetu.


SŁUŻBA

Od każdego Japończyka oczekiwano podporządkowania swoich potrzeb i osoby interesom Cesarza i Imperium oraz znoszeniu bez protestu niskich standardów socjalnych. Nic innego żołnierzy nie czekało. Miarą wartości jednostki jest jej użyteczność wobec grupy/narodu. Funkcjonowanie w tak stresujących warunkach wymagało odreagowania. W wielkim poważaniu była muzyka, poezja i inne sztuki – uprawiali je intensywnie nawet zwykli żołnierze.
Stosunek oficerów do żołnierzy zmienił się radykalnie od początku wieku. Początkowo w tych relacjach ważne były elementy przyjaźni i braterstwa. W latach czterdziestych zastąpiło je okrucieństwo – nie tylko przemoc psychiczna, lecz także bicie, a nawet wymierzanie kar na bieżąco poprzez ścięcie.

JEDNOSTKI

Buntai liczyło od 8 do 15 ludzi – przeważnie 10 osób: dowódca, sześciu strzelców i trzyosobowa drużyna obsługująca lekki karabin maszynowy (dwóch strzelców pełniących rolę amunicyjnych). Japońskie drużyny nie były szkolone w podstawowej dla sił Aliantów i Osi taktyce wydzielenia z drużyny grupy ogniowej i grupy wsparcia (karabin maszynowy) i poruszania się ich naprzemiennie, skokami.
Pluton składał się z bardzo małego sztabu, trzech drużyn i dziesięcioosobowego zespołu Tekidanto, obsługującego trzy moździerze 50mm (każdy moździerz był obsługiwany przez strzelca i dwóch strzelców – amunicyjnych)
Kompania składała się z trzech plutonów i sztabu.
Batalion składał się z trzech kompanii i kompanii karabinów maszynowych (sześć kaemów 7.7mm)
Regiment (2000-5700 żołnierzy) składał się z trzech batalionów piechoty, baterii armat 75mm, baterii armat przeciwpancernych 47mm, sztabu.
Jednostki pancerne zwykle były wzmocnieniem jednostek piechoty – batalion złożony z trzech kompanii dysponował 20 czołgami lekkimi i 48 średnimi.

TAKTYKA

Żołnierz japoński był przygotowany do długich marszy. Flankowanie zaskoczonych dowódców aliantów przez siły japońskie było bardzo częste. Niskie obciążenie i dyscyplina pozwalały zaskakiwać Aliantów. Żołnierze japońscy często używali czapek zamiast hełmów, ich racje żywnościowe były niewielkie, i składały się z ryżu i małych ilości konserw rybnych i wodorostów. Rzadko który posiadał śpiwór czy pałatkę. W defensywie wysoko cenione były agresywne kontrataki. Polowe stanowiska ogniowe były często „ślepe” od frontu, chroniąc obsadę przed ogniem nacierających. Zadaniem żołnierza było strzelanie na boki, jego przedpola bronił inny żołnierz. Ten styl myślenia w konstruowaniu umocnień wywodził się z projektów zamków samurajów – nie dało się ich zdobyć przez pokonanie murów, trzeba było przejść przez rozmaite, specjalnie konstruowane, „wąskie gardła” w zabudowaniach. Dla Amerykanów atakowanie z uważaniem na zamaskowanych wrogów na flankach, i nierzadko tyłach, bez jakiegokolwiek ognia nieprzyjaciela od frontu, był wysoce deprymujący.
Silna w społeczeństwie japońskim rasistowska opinia o białych jako osobach słabych i głupich prowadziła do oficerskich rozkazów bazujących na nadmiernej pewności siebie i przecenianiu sił japońskich.
Poddanie się było potwornym wstydem, zbrodnią i hańbą (dlatego też Japończycy nie szanowali swoich jeńców). Gdy żołnierze wiedzieli, iż przegrają, robili to w ostatniej szarży, krzycząc słynne „banzai”.


JEDNOSTKI SPECJALNE

Kolektywistyczna filozofia życiowa sprawiła, że Japończycy polegali na takich „indywidualnościach” w mniejszym stopniu, niż Alianci i inne państwa Osi. Do jednostek specjalnych należała piechota morska, spadochroniarze i bardzo sprawne jednostki saperskie

Teishintai. Jednostki te miały za zadanie przekraść się przez linie wroga i zlikwidować jego artylerię, funkcjonowały jako zgrupowania o charakterze komandosów, wydzielone tymczasowo z głównych sił.

Bedsudotai. Często używane w Chinach. Małe i bardzo mobilne jednostki, przeznaczone do operowania za liniami wroga, przejmowania kluczowych instalacji i przeprowadzania rekonesansu.

Kamikaze. Nie wymaga wyjaśnień.

Tokubetsu Koto Keisatsu (Specjalna Wysoka Policja) – TOKKO – zajmowała się głównie dysydentami, podejrzanymi o dysydenctwo, oraz monitorowaniem cudzoziemców. TOKKO miało sześć wydziałów: specjalnych operacji policyjnych (polityczny), monitorowania obcokrajowców, cenzury, monitoringu Koreńczyków, arbitrażu i ruchów robotniczych. Funkcjonariusze TOKKO ubierają się na czarno, wchodzą z użyciem siły do domów pod najdrobniejszym pretekstem i bez nakazu, jeńców długo przetrzymują i torturują w celu otrzymania zeznań.

Hikari Hikan (agencja cywilna) – wywiad i sabotaż

Kempeitai – żandarmeria wojskowa, pełni funkcje TOKKO poza głównymi Wyspami Japońskimi i w wojsku. Do zakresu działań należy kontrwywiad, wzmacnianie władzy japońskiej na zdobytych terenach i prowadzenie obozów jenieckich – szczególnie kamuflaż tych z białymi tak, by nie zostały odnalezione.

Tokumu Kikan (agencja wojskowa) – wywiad i kontrwywiad, propaganda. Ściśle współpracują z Kempeitai. Kempeitai i TOKKO bywają rywalami.

Japończycy znakomicie zbierają informacje. Ich słabą stroną jest niska jakość używanych kodów.
 
Armiel jest offline