Wyświetl Pojedyńczy Post
Stary 15-12-2017, 20:41   #10
Bounty
 
Bounty's Avatar
 
Reputacja: 6870 Bounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputacjęBounty ma wspaniałą reputację
Kontrakt fonograficzny (skrót projektu)

Zawarty w San Francisco, dnia …. ……….. 2050 roku, pomiędzy:

Amuse Entertainment
788 S Grand Ave, Los Angeles, SC 90017
Filia w San Francisco
754 Sacramento St, San Francisco, NC 94108
Reprezentowaną przez:
Stevena Silvera, ID ……………….

A zespołem muzycznym Mass Æffect, zwanym dalej Zespołem, w składzie:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Zwanymi dalej Członkami Zespołu.


§ 1


Niniejszy kontrakt zawarty jest dobrowolnie i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2051 r.
Zespół posiada osobowość prawną w rozumieniu art. 82 ustawy o przedsiębiorstwach.

(kontrakt zawarty jest z zespołem jako całością, nie z jego członkami, co oznacza, że sami dzielicie zyski i ponosicie odpowiedzialność zbiorową – przyp. AH)

§ 2

Amuse Entertainment zobowiązuje się:

1) Wypłacić każdemu Członków Zespołu do dnia ……. ……….. 2050 r. kwotę 5000 E$ tytułem wsparcia na doskonalenie umiejętności i zakup sprzętu muzycznego.
(dzięki temu zapisowi kwota jest zwolniona z podatku – przyp. AH)

2) Wydatkować kwotę co najmniej 500000 E$ na:
a) Promocję Albumu „On The Edge” w postaci reklamy holograficznej, wielkoformatowej, holowizyjnej, bezpośredniej, sieciowej i VR-owej, nadruków, gadżetów oraz lokowania produktu.
b) Realizację teledysków do co najmniej 5 Utworów Zespołu.
c) Reedycję Albumu „On The Edge” na nośnikach fizycznych, w szczególności na chipach audio oraz płytach vinylowych, w nakładzie minimum 10000 egzemplarzy.
d) Sfinansowanie nagrania nowego Albumu, zawierającego co najmniej 10 oryginalnych utworów muzycznych, w rozumieniu definicji utworu muzycznego (art. 23 ustawy Prawo Autorskie).
3) Zorganizować dystrybucję Albumu „On The Edge” na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Teksasu, Stanów Zjednoczonych Meksyku, Kanady, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tureckiej, Republiki Korei oraz Japonii. Ceny detaliczne wersji fizycznych Albumu zostaną ustalone indywidualnie dla każdego kraju, przy czym Amuse Entertainment otrzyma 25% zysku od każdej sprzedanej kopii. Koszty dystrybucji pokryte zostaną z zysków Zespołu.


§ 3


Zespół zobowiązuje się do:

1) Przeniesienia całości sprzedaży kopii cyfrowych Albumów i Utworów Zespołu na handlową platformę sieciową AMusic, w ciągu tygodnia od podpisania kontraktu, na następujących warunkach:
a) Cena detaliczna kopii albumu zostanie ustalona na 4 E$.
b) Z tej sumy, od każdej sprzedanej kopii, Zespół otrzyma 2 E$, Amuse Entertainment 1 E$, zaś platforma AMusic 1E$.
2) Udzielenia na podstawie i na czas obowiązywania niniejszego kontraktu licencji na nieodpłatną emisję Utworów Zespołu we wszystkich mediach będących własnością Amuse Entertainment.
( jest to standardowy warunek promocji, prawa autorskie zostają przy Was – przyp. AH)

3) Udostępnienia wizerunku co najmniej 4 Członków Zespołu w celach marketingowych Albumów, w tym nakręcenia 6 półgodzinnych odcinków programu holowizyjnego o życiu codziennym i prywatnym Członków Zespołu, których treść przed emisją będzie musiała zostać przez nich zatwierdzona. Warunki uczestnictwa w programie określi osobna umowa.

4) Skomponowania i nagrania nowego Albumu zawierającego co najmniej 10 oryginalnych utworów muzycznych, w rozumieniu definicji utworu muzycznego (art. 23 ustawy Prawo Autorskie) w terminie do 31 czerwca 2051 r.

( umowa zostawia Wam pełną swobodę twórczą, ale Amuse ubezpiecza się na wypadek, gdyby Wasz drugi album okazał się kiepski i wtedy może go praktycznie nie promować, zakładając że wcześniej wyda minimalną kwotę - AH)

§ 4


Amuse Entertainment zobowiązuje się do organizacji i promocji tras koncertowych, obejmujących co najmniej 20 występów na obiektach o pojemności co najmniej 200 osób.
1) Amuse Entertainment pokrywa koszty transportu.
2) Amuse Entertainment otrzyma 10% wpływów ze sprzedaży biletów.
3) Lokalizacja i program każdego koncertu wymagać będzie autoryzacji Zespołu przed podpisaniem umowy z obiektem.
4) W wypadku odwołania przez Zespół koncertu z powodów innych niż (tu wymienione standardowe przyczyny zdrowotne, nie spowodowane zażywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, uprawianiem sportów ekstremalnych, uczestnictwem w przestępstwach, zamieszkach itp. - AH) Zespół pokryje koszty odwołania imprezy i zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości puli biletów.
5) Amuse Entertainment ma prawo odwołać koncert jeśli nie wezmą w nim udziału wszyscy Członkowie Zespołu.
6) W przypadku gdy Członek Zespołu nie weźmie udziału w koncercie z z powodów innych niż (jak wyżej – AH) i nie spowoduje to odwołania koncertu, Członek Zespołu zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości puli biletów.
(Standardowo na każdy koncert jest osobna umowa o dzieło z obiektem, koszty obiektu zawsze się różnią. Punkt 3 oznacza, że nie mogą Was zmusić do zagrania tam gdzie nie chcecie. A ponieważ co nie jest zabronione jest dozwolone, możecie organizować koncerty we własnym zakresie - AH)


§ 6


Niniejszy kontrakt może zostać wypowiedziany przez Zespół z powodu niedotrzymania przez Amuse Entertainment warunków kontraktu.

Niniejszy kontrakt może zostać wypowiedziany przez Amuse Entertainment z następujących przyczyn:
1) Nie dotrzymania przez zespół warunków kontraktu.
2) Wypowiedzi lub zachowań Członka Zespołu o charakterze rasistowskim, homofobicznym lub popełnienia przez niego przestępstwa ciężkiego w rozumieniu art. 146 Kodeksu Karnego Północnej Kalifornii.
(gwałt, zabójstwo, ten kaliber – AH)
3) Wystąpienia z Zespołu przez Członka Zespołu.
4) Odwołania z winy Zespołu dwóch lub więcej koncertów.
W wypadku wypowiedzenia kontraktu z winy Zespołu, Zespół zostanie obciążony dotychczasowymi kosztami poniesionymi przez Amuse Entertainment z tytułu realizacji kontraktu.

§ 7


Wszelkie zmiany w niniejszym kontrakcie wymagają formy pisemnej i zgody obu stron w tym wszystkich Członków Zespołu.


Tłumaczenie z języka prawniczego na ludzki – Alicia Howard.
 

Ostatnio edytowane przez Bounty : 16-12-2017 o 01:09.
Bounty jest offline