Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > RPG - play by forum > Rekrutacje do sesji RPG > Archiwum rekrutacji
Zarejestruj się Użytkownicy

Archiwum rekrutacji Wszelkie rekrutacje, które zostały zakończone.


 
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 07-01-2012, 22:42   #1
 
kayas's Avatar
 
[Autorski-Alt.hist.] Zło nie zna podziałów - podejście drugie.

Witam, odgrzewamy kotleta, bo choć latem sesja do skutku nie doszła (nie z mojej winy), to otrzymałem bardzo wiele pozytywnych komentarzy. Kto wie, może teraz się uda.

X w.p.e- król Izraela, Salomon, zdobywa kontrole nad demonami.

I w.n.e- Jezus Chrystus, Żyd, mieszkaniec Imperium Rzymskiego leczy opętania bez użycia jakichkolwiek rekwizytów czy zaklęć. Nikomu potem w europejskim kręgu kulturowym nie udaje się tego dokonać.

1356 r.n.e- wobec nasilających się ataków nieznanych sił na południu cesarstwa, którym siły kościoła prawosławnego nie są wstanie stawić czoła, patriarcha Konstantynopola prosi kalifa Kairu o przeszkolenie pięcioosobowej grupy egzorcystów w kwestii lokalnych sposobów walki z demonami.

1356-1360 r.n.e- pięciu mnichów poznaje demonologie islamską, odkrywa wpływy arabskich tradycji przedislamskich i dowiadują się o indyjskich i chińskich metodach walki z siłami zła.

1360 r.n.e- jeden z pięciu mnichów wysłanych do Egiptu, Cyryl, z błogosławieństwem patriarchy Konstantynopola udaje się do Awinionu, aby zaproponować papieżowi utworzenie ponadwyznaniowej organizacji, która ma pomóc oczyścić Europę z sił zła.

1361 r.n.e- papież Innocenty VI formuje Zakon Obrońców, którego pierwszym zadaniem ma być wypędzenie dżinnów z południowej Francji, gdzie zaczęły się pojawiać po Wyprawach Krzyżowych.

1371r.n.e- po śmierci Cyryla Zakon nie posiada Wielkiego Mistrza: rozpada się idea ponadwyznaniowej organizacji, zastąpiona ideą współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami, założonymi przez członków Zakonu; Zakon Obrońców przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo papieża, przyjmuje w swe szeregi jedynie katolików, prowadzi jednak swego rodzaju „wymiany” ze swoimi odpowiednikami prawosławnymi, muzułmańskimi czy nawet hinduskimi. Organizuje też ekspedycje badawcze, aby poznać pogańskie metody walki z siłami zła.

1387r.n.e- Zakon osiąga liczebność rzędu dziesiątek tysięcy członków, nasilają się przypadki nadużycia. W związku z tym papież ogranicza liczbę zakonników do 1500, dzieląc go też na dwie grupy: nowicjuszy, którzy mogą służyć jedynie pod zwierzchnictwem, oraz zakonników, którzy otrzymują prawo sądzenia i wymierzania kary w sprawach związanych z działalnością Szatana. Tytuł zakonnika wymaga długiego stażu, oddania i studiowania pod okiem organizacji innego wyznania przez co najmniej 5 lat.

1453 r.n.e- upadek Konstantynopola. Bracia Cyrylici, organizacja prawosławna walcząca z przejawami sił nieczystych przenosi się do Moskwy, zgodnie z założeniami Cyryla stojąc ponad przemianami politycznymi kontynuuje współprace z tureckimi demonologami.

1462 r.n.e- Europe obiega wieść o demonicznym hospodarze Włosokim, Władzie Palowniku. Wspólna ekspedycja katolicko-muzułamńska przekazuje pojmanego wampira w ręce króla Węgier, na którego papież nakłada obowiązek przetrzymania więźnia (jako katolicki władca Drakula nie mógł być stracony). Tten jednak za pomocą nieczystych sił po czternastu latach niewoli przekonuje króla do wypuszczenia go i udzielenia wsparcia w odzyskaniu tronu. Pod koniec roku 1476 nieznany członek Zakonu Obrońców łamie rozkaz zabijając Włada Drakulę, a jego głowę odsyła do Stambułu.

1517 r.n.e- początek reformacji. Papież ekskomunikuje i wyklucza z Zakonu tych jego członków, którzy odrzucili jego zwierzchnictwo. Początkowo część kontynuuje misję na własną rękę, co spotyka się z wrogością papieża, który zakazuje tej działalności: pod wpływem nacisków z Moskwy zgadza się nawiązać współpracę z protestantami, którzy zakładają Bractwo Srebra z siedzibą w Kopenhadze.

1560 r.n.e – Sulejman Wspaniały zwraca się z prośbą do przywódców organizacji demonologicznych o pomoc z niezidentyfikowanym problemem w rejonie Serbii.


Witam, zapraszam do udziału w sesji utrzymanej w realiach wczesnego średniowiecza (lekkie nieścisłości historyczne będą dopuszczane), zbogacone o elementy fantasy. Potrzebuje 3-5 graczy. Sesja pozbawiona będzie systemu, wszystko będziemy oceniać na zdrowy rozsądek: oddam część kontroli na akcją graczom, ale wszystko w ramach rozsądku. Wasze postacie to osoby wybitnie wyszkolone, powszechnie respektowane i szanowane-członkowie organizacji zwalczających zło, wpółpracujących pomimo wszelkich podziałów, zgodnie z Pierwszy Postulatem Cyryla, który jest tytułem naszej sesji. Jak napisałem w kalendarium, organizacji walczących ze złem jest wiele: wasza postać może należeć do którejkolwiek z nich. Waszą misją jest udać się do Serbii, aby uporać się z bliżej nieokreślonym w listach problemem natury demonologicznej. Na potrzeby sesji pozostawiam w prawdzie tajemnicą kwestie tego, jaka religia miałyby tą właściwą, ale zaznaczam ze elementy święte przynależne do jakiegokolwiek kultu są święte w tym uniwersum (tak więc woda święcona w niczym nie ustępuje węglom ze Świątyni, świętym w tradycji żydowskiej czy wersetom Koranu noszonym jako amulet) Sesja rozpocznie się od odprawy we Wiedniu, gdzie zostaniecie zapoznani ze szczegółami przez posła tureckiego. Kartę postaci chciałbym otrzymać jedynie w ramach historii postaci, nie odpowiadam na pytania i wątpliwości: odsyłam do wydarzeń historycznych i upoważniam graczy do dowolnej interpretacji nieścisłości. Forma sesji jaką proponuję to częste (3-4 razy na tydzień), raczej krótkie (4-5 linijek) posty, dopuszczam krótsze. Od czasu do czasu możemy też umawiać się na konkretną godzinę i rozgrywać „szybką akcję”, krótsze posty, mocne pchnięcie fabuły do przodu. Teraz pozwolę sobie krótko opisać siedem najważniejszych dla Europy organizacji demonologicznych

a) Zakon Obrońców: bezpośredni spadkobierca idei Cyryla, aspirujący do wyższości nad innymi organizacjami z którymi współpracuje. Niechętnie przyjmuje różnice w wierzeniach i obrządkach, kategorycznie odmawia pobierania nauk od pogan. Jego członkowie wyższych rzędów to większości księża, często nadużywający swego, powszechnie w katolickiej europie respektowanego, prawa do samodzielnych sądów. Głową organizacji jest papież, rezydujący w Rzymie.

b) Kabaliści: nie stanowią zorganizowanej grupy, więc żadna inna organizacja nie prowadzi z nimi regularnej współpracy, odmawiają też szkolenia i wymiany doświadczeń z gojami. W przeciwieństwie do większości grup zwalczających demony nie dysponują znacznymi siłami fizycznymi, opierając swoją działalność na mistycyzmie, więc od czasu do czasu łączą siły z wyznawcami innych religii, aby Ci wspomogli ich zbrojnie. Kabałę opanować może jedynie Żyd po latach studiów. Organizacja nie posiada struktur ani siedziby.

c) Bractwo Srebra: powszechnie znani jako Wilkobójcy. Organizacja założona przez
byłych członków Zakonu Obrońców, którzy poddali się reformacji. W jej obecny skład wchodzą głównie byli członkowie Zakonu Krzyżackiego. Bractwo, w przeciwieństwie do Zakonu Obrońców i Zakonu Krzyżackiego z chęcią współpracuje z pogańskimi ludami, szukając nowych rozwiązań w walce z siłami zła. Ma raczej ograniczony kontakt z organizacjami wschodnimi, w planach ma rozpoczęcie współpracy z ludami Afryki Południowej i nowoodkrytej Ameryki. W szeregi Bractwa może wstąpić każdy, niezależnie od wyznania i narodowości. Kanclerz jest wybierany przez Najwyższą Radę, a siedziba Bractwa znajduje się w Kopenhadze.

d) Wilcze Kły: arabski klan wojowników szkolonych do tropienia i mordowania potworów i demonów, w którego tworzeniu znacznie pomogły resztki zakonu assasynów. Klan powstał na początku XIV w. Budzą raczej strach niż szacunek, ze względu na wysoki poziom swoich umiejętności. Poza tradycją islamską duży wpływ na ich wiedzę miała tradycja perska, egipska, przedislamska arabska i hinduska. Większością mistycznych własności którymi operują operują nieświadomie, ucząc się technik na pamięć, nie pytając o wyjaśnienia. Zasięg działania obejmuje półwysep Arabski, Żyzny Półksiężyc i Mahreb. Przywódca organizacji zwany jest Najstarszym, jego siedziba jest nieznana, szkolenia kandydatów odbywają się zaś na pustyni Omanu.

e) Bracia Cyrylici: zakon prawosławny, którego członkowie dogłębnie studiują naturę sił wyższych. Jedynie dokładne poznanie ich pochodzenia i natury umożliwia im naukę technik walki z nimi. Bardzo dokładnie przestrzegają tradycji cyrylowskich, tradycyjnie stoją na straży niezależności i współpracy różnych organizacji demonologicznych. Początkowo głównym terenem ich działania były Bałkany, obecnie na szeroką skalę, dzięki współpracy z szamanami, zwalczają potwory na Syberii. Siedziba zakonu znajduje się w Moskwie, a głową jest opat wyznaczany przez metropolitę Moskiewskiego.

f) Rycerze Kreteńscy: prawosławna półświecka grupa, zajmująca się problemem potworów na południu półwysp Bałkańskiego, głównie na terenach Greckich. Stosunkowo niewielkie znaczenie, ze względu na szeroko zakrojoną działalność Światła Allaha.Powstała po przeniesieniu się zakonu Cyrylitów do Moskwy. W jej szeregi wstąpić mogą jedynie prawosławni Grecy, niezależnie jednak od statusu społecznego. Bardzo ograniczona wiedza mistyczna, organizacja skupia się raczej na polowaniach na potwory. Wielki Mistrz wybierany jest przez powszechne zgromadzenie rycerzy, rezyduje w Candii.

g) Światło Allaha: organizacja Turecka, rekrutująca członków wśród armii tureckiej. Wyselekcjonowani wojownicy szkoleni są w zakresie mistycyzmu i teologii islamskiej oraz kontynuują naukę walki tak, aby móc prowadzić polowania w pojedynkę (jedyna grupa powszechnie praktykująca samotne wyprawy). Działa głównie na Terenia Azji mniejszej i południowych Bałkanów (mieszkańcy północnej części półwyspu odmawiają współpracy z turecką organizacją.) Głową organizacji jest każdorazowo sułtan osmański, rezydujący w Stambule.To tylko porpozycje. Jeśli ktoś ma ochote pograć postacią nieco bardziej egzotyczną: proszę bardzo, ale trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami dla takich postaci. Liczę na kreatywność. Macie prawo naginać historię, fakty i wprowadzać elementy fantasy, ale bez przesady. Rekrutacja do końca stycznia, myślę że nie ma co się spieszyć, ja też mam sesję, jak trzeba będzie przedłużę, zacznę jak otrzymam odpowiednią ilość kart na PW.

I teraz zmiana. Otóż, w głowie mam też drugi pomysł na sesje, te same realia, ten sam wstęp, z tym że akcje przeniose kilkaset lat w przód. Jeśli nie znajdą się chętni do łupania w renesansie, może troche steampunku was bardziej zadowoli, aczkolwiek wolałbym rozegrać to co opisałem, a jeśli się uda zagrać jeszcze raz w XIX wieku.
 
__________________
Chcesz grać,a le nie znasz systemu WFRP II?
Szkoda, co?
Wal na 7704220 i opowiedz o postaci, zmienimy ja na liczby!
kayas jest offline  
Stary 07-01-2012, 23:02   #2
 
Zara's Avatar
 
Ja bym bardzo chętnie spróbował według opisanej wersji i właściwie tylko niej, bo późniejsze czasy zdecydowanie mniej mnie interesują. Mam już swój pewien pomysł na postać, mam nadzieję, że gdy na dniach dotrze, się w miarę spodoba i będzie łapała się w konwencję.
 
Zara jest offline  
Stary 11-01-2012, 17:36   #3
 
Mizuki's Avatar
 
Również zwracam się ku osadzeniu akcji w średniowieczu . Postaram się w ciągu kilku dni napisać odpowiednia kartę.

Edit
jeszcze pytanie - czy postacie muszą być duchownymi. Tzn. zajmować jakikolwiek szczebel hierarchii kościelnej ? Czy do tych organizacji mogą należeć osoby bardziej świeckie?
 
__________________
"...niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys"

Ostatnio edytowane przez Mizuki : 11-01-2012 o 18:12.
Mizuki jest offline  
Stary 12-01-2012, 00:06   #4
 
kayas's Avatar
 
Zależy.
Cyrylici są zakonem, więc wyżej postawieni członkowie są duchownymi prawosławnymi, Bractwo Srebra zrzesza osoby swieckie z oczywistych powodów, wiekszość członków Zakonu Obronców przyjmuje raczej symboliczne święcenia, ale dopuszcza też członków świeckich.

Zachęcam tez do samodzielnej interperetacji tego, czego nie napisałem w mysl "co nie jest zakazane, jest dozwolone".
 
__________________
Chcesz grać,a le nie znasz systemu WFRP II?
Szkoda, co?
Wal na 7704220 i opowiedz o postaci, zmienimy ja na liczby!
kayas jest offline  
Stary 12-01-2012, 08:14   #5
 
Mizuki's Avatar
 
Właśnie Bractwo Srebra mnie najbardziej interesuje i z tego co wyczytałem uznalem , że osoba świecka będzie tam właśnie dopuszczalna. Ale wolałem się upewnic.
Pozostawiasz dużo miejsca na własną inwencję , że tak powiem... mam nadzieje, że po prostu nie przedobrzę :]. W każdym razie, karta powinna byc gotowa w ciągu kilku dni. Do końca stycznia jeszcze trochę czasu, a więc nie będę się specjalnie śpieszyc, chyba że uzbierałeś już większą ilośc kart pozwalającą na rozpoczęcie sesji ?

Edit
Może tez powinienem zapytać o to od razu... Jak się sprawa ma odnośnie częstotliwości pisania ?
 
__________________
"...niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys"

Ostatnio edytowane przez Mizuki : 12-01-2012 o 08:29.
Mizuki jest offline  
Stary 12-01-2012, 13:57   #6
 
kayas's Avatar
 
Spokojnie, nie ma pośpiechu.
Stawiamy raczej na średnie posty (wiem że nietórzy lubią czytac pieciostronnicowe wypracowania, tak że w każdej akcji trzeba wspominać pół życia bohatera, niektórzy z kolei uznajądwulinijkowe posty 2 razy dziennie). Chciałbym żeby były treściwe, a nienadmiernie długie:10 do 12 linijek, aczkolwiek nikogo nie bede karał za wyjscie poza ramy. Częstotliwośc w związku z tym myslę 2-3 rayz w tygodniu, chyba ze warunki pozwola na więcej lub wymusza mniej.
 
__________________
Chcesz grać,a le nie znasz systemu WFRP II?
Szkoda, co?
Wal na 7704220 i opowiedz o postaci, zmienimy ja na liczby!
kayas jest offline  
Stary 12-01-2012, 16:10   #7
 
louis's Avatar
 
Chyba szykuje się członek Wilczych Kłów..tak apropo, są jakieś zastrzeżenia co do wieku postaci?

EDIT:
Ha, chyba jednak nie będzie KP..zero weny na postać w takich realiach >.<
 

Ostatnio edytowane przez louis : 14-01-2012 o 11:01.
louis jest offline  
Stary 16-01-2012, 17:09   #8
 
Komiko's Avatar
 
Walka z demonami odbywa się poprzez egzorcyzmy itd. czy poprzez szlachtowanie ich toporami tak jak np w Diablo?
 
Komiko jest offline  
Stary 16-01-2012, 22:14   #9
 
kayas's Avatar
 
I tak i tak, zalezy kto do czego należy: kabaliści wyłącznie egzrocyzmy, kreteńczycy i wilkobójcy niemal zupełnie sieką. Zależy tez co sie siecze: nie ma sensu egzorcyzmować wilkołaka ani bić mieczem poltergeista.
 
__________________
Chcesz grać,a le nie znasz systemu WFRP II?
Szkoda, co?
Wal na 7704220 i opowiedz o postaci, zmienimy ja na liczby!
kayas jest offline  
Stary 23-01-2012, 14:19   #10
 
3xtra's Avatar
 
nadal aktualne ? i ile jest już osób?
 
3xtra jest offline  
 Zasady Pisania Postów
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Trackbacks jest Wył.
PingbacksWł.
Refbacks are Wył.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:35.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168