Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > RPG - play by forum > Sesje RPG - Inne > Archiwum sesji z działu Inne
Zarejestruj się Użytkownicy

Archiwum sesji z działu Inne Wszystkie zakończone bądź zamknięte sesje w systemach innych (wraz z komentarzami)


 
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 19-01-2020, 14:07   #1
 
Rewik's Avatar
 
Reputacja: 37569 Rewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputację
[Mafia] Ankh Morpork

skocz do wątku sesji tutaj:


ZASADY WPROWADZAJĄCE


Wszelkie aspekty gry należy rozpatrywać w zgodzie z formułą “słów-kluczy”. Zostały one przybliżone w kolejnym punkcie. Ilekroć odwołuję się do “słów kluczy” zaznaczam to kursywą.

Gra polega na starciu pomiędzy graczami, którzy otrzymują w wiadomości prywatnej od prowadzącego grę unikalną rolę. Gracze ukrywają swoją rolę pod postacią, która sami sobie wybiorą. Każda rola ma swoje własne warunki zwycięstwa, umiejętności i cechy.

Po otrzymaniu roli, każdy gracz uczestniczy w naprzemiennym cyklu faz dnia, faz nocy i drzemki.

W fazie dnia gracze na różne sposoby wymieniają się swoimi spostrzeżeniami w utworzonym przez prowadzącego wątku na forum, próbując poprzez analizę informacji, przeczucie, umiejętności używane w ciągu dnia, manipulacje itp. zrealizować swoje warunki zwycięstwa.

W fazie nocy gracze nie mogą pisać w wątkach gry (sesja i komentarze), ale dla większości ról jest to czas korzystania z umiejętności, a dla ról z cechą przynależności mafia dodatkowo czas na naradę w prywatnym dokumencie google.

Faza drzemki, to faza porządkowa dla prowadzącego grę oraz czas na wykonanie zadeklarowanych w nocy dialogów.

Ze znaczących różnic wobec poprzednich odsłon mafii na forum:
- w tej edycji istnieje tylko jedna rola z cechą przynależności mafia. Jest ona wspólna dla trzech graczy.
- nie korzystam tutaj z sformułowań typu “jester” ; “bloker”
- miasto nie musi zlikwidować Śmierci by wygrać.
- jeżeli w opisie zasad i ról nie napisano, że ktoś otrzymuje jakąś informację, znaczy że jej nie otrzymuje.

 • Jeżeli Gardło Sobie Podrzynam Dibbler blokował Śmierć, nie dowiaduje się, że jego umiejętność nie zadziałała.
 • Jeżeli jakaś postać będąca częścią zadania Śmierci została zlikwidowana w nocy, a Audytorzy Rzeczywistości skorzystali z umiejętności o treści: “do końca gry ukryj rolę zlikwidowanych tej nocy postaci“, to Śmierć nie dowiaduje się, o tym że jeden jej cel został zlikwidowany. Dowie się tego dopiero po zakończeniu gry.
 • Jeżeli jakaś postać będąca częścią zadania Pana Herbatki została zlikwidowana w nocy, a Audytorzy Rzeczywistości skorzystali z umiejętności “do końca gry ukryj rolę zlikwidowanych tej nocy postaci“, Pan Herbatka dowiaduje się wprawdzie, że jego zlecenie wygasło (zgodnie z opisem roli), ale nie dowiaduje się które z dwóch zleceń, które może posiadać wygasło.
 • Jeżeli jakaś postać została zlikwidowana, prowadzący nie zdradza informacji przez jaką rolę została zlikwidowana innym graczom (tylko gracz, którego postać została zlikwidowana się tego dowiaduje.)


SŁOWA KLUCZE


Blokowanie - blokowana postać nie może użyć umiejętności swojej roli. Na koniec fazy otrzymuje informację, że była blokowana. Jeśli dwie postacie blokują się wzajemnie, uznaje się, że obie nie użyły umiejętności.
Cecha przynależności - cecha mafia, miasto lub neutralny. W grze nie ma innych cech przynależności.
Cecha - bierne właściwości roli.
Drzemka - jedna z faz, trwa maksymalnie 24 godziny czasu rzeczywistego, jeśli zostanie skrócona, adekwatnie wydłuży się faza dnia; W tej fazie wykonuje się dialogi wynikające z umiejętności/cechy Tea time użytych w nocy.
Dzień - jedna z faz, trwa 48 godzin czasu rzeczywistego. Od niej zaczyna się gra. Może zacząć się szybciej i zostać wydłużona, jeśli faza drzemki zostanie skrócona.
Dialog - niektóre umiejętności pozwalają na prowadzenie dialogu. Dialog przebiega następująco: korzystający z umiejętności przesyła w nocy trzy pytania do prowadzącego grę. Prowadzący na początku fazy drzemki przekazuje pytania w odpowiednie miejsce. Odpowiedzi są przesyłane do prowadzącego grę. Prowadzący przesyła odpowiedzi do nadawcy. Panuje pełna dowolność formułowania pytań i odpowiedzi.
Faza - Gra składa się z trzech faz - dzień , noc i drzemka.
Lincz - Każdy z graczy może oddać za dnia głos na wybraną postać. Robi to w swoim poście w wątku sesyjnym poprzez pogrubienie nazwy postaci, na którą chce oddać swój głos. Głos można anulować ponownie wpisując pogrubioną nazwę postaci, ale przekreśloną. Jeśli pod koniec dnia na którąś z postaci oddano liczbę głosów większą o jeden od połowy liczby nie zlikwidowanych graczy, dochodzi do linczu. Postać zlinczowana zostaje zlikwidowana. W przypadku zebrania wystarczającej liczby głosów do zlinczowania kilku postaci, zlinczowana zostaje ta która wcześniej zebrała wystarczającą liczbę głosów.
Likwidacja - zlikwidowana postać traci swoją rolę i zostaje usunięta z gry. Gracz, którego postać została zlikwidowana dowiaduje się jaka rola go zlikwidowała i otrzymuje dostęp do dokumentu google dla zlikwidowanych. Gracz taki nie bierze czynnego udziału w kolejnych fazach gry. Role nie biorące udział w grze uznawane są za zlikwidowane i powszechnie jawne (z wyjątkiem zlikwidowanych ról w wyniku niektórych umiejętności). Likwidacja jest rozpatrywana na samym końcu fazy.
Miasto - cecha przynależności; role z cechą miasto wygrywają jeśli każda rola mafii zostanie zlikwidowana.
Mafia - cecha przynależności; gracze z rolą o tej cesze znają się; w fazie nocy mogą swobodnie porozumiewać się na utworzonym przez prowadzącego dokumencie google; mafia wygrywa gdy miasto nie ma już szans na zwycięstwo. W tej edycji istnieje tylko jedna rola z cechą przynależności mafia. Jest ona wspólna dla trzech graczy.
Neutralny - cecha przynależności; role z cechą neutralny wygrywają jeśli wypełnią swoje zadanie.
Nieśmiertelny - cecha; postać z tą cechą nie może zostać zlikwidowana w nocy i fazie drzemki. Jeśli jakaś rola próbowała go zlikwidować, dowiaduje się o tym fakcie.
Noc - jedna z faz, trwa 24 godziny czasu rzeczywistego.
Ochrona - unieważnia wszystkie użycia umiejętności na osobie chronionej, które spowodowałyby jej likwidację. Gracz, który chronił postać, która miała zostać likwidowana danej nocy, dowiaduje się o tym fakcie.
Postać - przebranie pod którym ukrywa się rola.
Rola - ukryta pod postacią. Każda z ról charakteryzuje się unikalnymi umiejętnościami i cechami, a także warunkami wygranej. Każdy gracz rozpoczyna grę z losowo dobraną dla niego przez prowadzącego rolą.
Tea time - unikalna cecha roli pana Herbatki. Każdy z pozostałych graczy może zamiast korzystania z umiejętności w nocy raz na grę wysłać prowadzącemu chęć przeprowadzenia dialogu z Panem Herbatką. Poinformowany o tym zdarzeniu Pan Herbatka może w najbliższej fazie drzemki przeprowadzić z nim dialog, w którym zapyta o rolę, którą ma zlikwidować i ewentualne wskazówki. Po odbyciu dialogu Pan Herbatka może w dowolnym momencie gry zdecydować czy przyjmuje zlecenie (musi to zgłosić prowadzącemu). Jeśli Pan Herbatka przyjął zlecenie, zleceniodawca dowie się o tym. Jeśli otrzymał zlecenie na Audytorów Rzeczywistości, mimo iż 3 graczy ma tę jedną rolę wspólnie, to wystarczy że zlikwiduje jedną z postaci posiadających tę rolę.
Ukryte - neguje zasady dotyczące powszechnej jawności pewnych informacji. To co jest ukryte, nie będzie wyjawiane innym nawet jeśli normalnie zasady by na to wskazywały.
Umiejętność jednorazowa - rodzaj umiejętności; należy ją traktować jak zwykłe umiejętności z tą różnicą, że mogą być użyte tylko raz na całą grę.
Umiejętność - zdolności roli, które mogą być użyte przez gracza. Podczas jednej fazy (dnia lub nocy) każdy gracz może użyć jednej umiejętności. Chęć użycia umiejętności zawsze trzeba zgłaszać prowadzącemu grę i tylko jemu. Prowadzący dalej pokieruje tym co następuje po użyciu umiejętności.
Zadanie - role neutralne posiadają swoje unikalne zadania, które w momencie wypełnienia przez gracza dają mu zwycięstwo.
ROLE W GRZE - MECHANICZNIE


MIASTO
 • Angua von Überwald
  Umiejętność: w nocy; sprawdź na której postaci została użyta umiejętność wybranej postaci (użycie przez wybraną postać umiejętności na sobie nie będzie ujawniane).
  Cecha: miasto

 • Bibliotekarz
  Umiejętność: w nocy; otrzymaj wskazówkę dotyczącą roli wybranej postaci. Wskazówka przyjmie formę czterech ról, z czego przynajmniej jedna jest prawdziwa. Pozostałe trzy role zostaną wylosowane spośród nie zlikwidowanych ról.
  Cecha: miasto; jeśli któraś z ról prowadzi dialog z Bibliotekarzem, Bibliotekarz może używać tylko słów “Uuuk, iik!”.

 • Cohen Barbarzyńca
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; zlikwiduj wybraną postać.
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; chroń wybraną postać.
  Cecha: miasto;

 • Cudo Tyłeczek
  Umiejętność: w nocy; sprawdź jaka postać użyła umiejętność na wybranej postaci (użycie przez wybraną postać umiejętności na sobie nie będzie ujawniane).
  Cecha: miasto

 • Gardło Sobie Podrzynam Dibbler
  Umiejętność: w nocy; blokuj wybraną postać.
  Cecha: miasto; nie może blokować Śmierci.

 • Havelock Vetinari
  Umiejętność jednorazowa: za dnia; głosuj z siłą 2.
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; poznaj cechę przynależności wybranej postaci
  Umiejętność jednorazowa: użyj inną umiejętność jednorazową Havelock’a Vetinari nawet jeśli została ona użyta wcześniej.
  Cecha: miasto

 • Kapitan Marchewa Żelaznywładsson
  Umiejętność: w nocy; ochraniaj wybraną postać.
  Cecha: miasto

 • Pani Cake
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; rozpocznij dialog z graczami, których postacie zostały zlikwidowane.
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; rozpocznij dialog ze Śmiercią.
  Cecha: miasto;

 • Rincewind
  Umiejętność jednorazowa: w dzień lub w nocy; jeśli Rincewind jest ostatnią nie zlikwidowaną postacią z cechą przynależności miasto zakończ grę. Miasto wygrywa, mafia przegrywa.
  Cecha: miasto;

 • Sam Vimes
  Umiejętność: w nocy; blokuj wybraną postać, ochraniaj ją i rozpocznij z nią dialog.
  Cecha: miasto; po zakończeniu dialogu może w tej samej fazie zlikwidować postać z którą prowadził dialog (dotyczy to także dialogów, których sam nie rozpoczął).
NEUTRALNY
 • Śmierć
  Umiejętność: w nocy; zlikwiduj wybraną postać.
  Cecha: neutralny; nieśmiertelny; od początku gry posiada dostęp do dokumentu google dla osób zlikwidowanych. Zarówno w dokumencie, jak i prowadząc dialog może pisać tylko WIELKIMI LITERAMI.
  Zadanie: pozostań w grze tak długo, aż 6 wylosowanych postaci zostanie zlikwidowanych. Śmierć nie wie jednak jakie postaci mają być zlikwidowane, zamiast tego dostaje informacje jakie role posiadają te postacie. (postaci losuje prowadzący na początku gry i przedstawia role graczowi o roli Śmierć).
  UWAGA: Wśród postaci do zlikwidowania jest dokładnie jedna postać z rolą Audytorów Rzeczywistości oraz dokładnie 5 postaci z rolą o cesze przynależności miasto

 • Pan Herbatka
  Umiejętność: w nocy lub w dzień; zlikwiduj wybraną postać.
  Cecha: neutralny; tea time; jeśli zlikwiduje rolę nie objętą przyjętym zleceniem, nie może korzystać ze swojej umiejętności przez kolejne 3 noce i 3 dni.
  Zadanie: Wykonaj dwa zlecenia otrzymane od innych postaci podczas dialogu wywołanego cechą tea time.
  UWAGA: Może mieć maksymalnie dwa przyjęte zlecenia. Każde na inną rolę. Sam nie może odrzucić przyjętego zlecenia, ale zlecenie automatycznie wygasa jeśli zostało zrealizowane lub jego realizacja nie jest już możliwa. Pan Herbatka dowiaduje się wtedy, że jedno z jego zleceń wygasło.

 • Dwukwiat
  Umiejętność
  : w nocy; zwiększ siłę głosu o 2 wybranej postaci w następnym linczu (dodatkowa siła jest podliczana tylko jeśli wybrana postać zagłosuje na Dwukwiata).
  Cecha: neutralny; jeśli zostanie zlinczowany, losowa postać pośród głosujących na niego zostaje zlikwidowana i ukryta (zanim nastanie noc).
  Zadanie: zostań zlinczowany;

MAFIA
 • Audytorzy Rzeczywistości
  Umiejętność: w nocy; zlikwiduj wybraną postać.
  Umiejętność: w nocy; wybrana postać zyskuje cechę nieśmiertelny. Trwa do następnego dnia.
  Umiejętność jednorazowa: w nocy; wydłuż noc o 24 godziny. (postać korzystająca z tej umiejętności ignoruje blokowanie).
  Umiejętność jednorazowa: w nocy zmień cechę przynależności wybranej postaci na miasto, neutralna lub mafia. Trwa jedną noc. Nie wpływa na warunki zwycięstwa.
  Umiejętność jednorazowa: w nocy;do końca gry ukryj rolę zlikwidowanych tej nocy postaci. Poznaj jedną z tych ról.
  Umiejętność jednorazowa: w dzień lub w nocy; wybierz postać i odgadnij jej rolę. Jeśli ci się uda, zlikwiduj ją.
  Umiejętność jednorazowa: w dzień lub w nocy; wybierz postać i odgadnij jej rolę wybierając spośród tych o cesze przynależności miasto. Jeśli ci się uda, otrzymaj umiejętności wybranej postaci kosztem umiejętności Audytorów Rzeczywistości (wpływa tylko na umiejętności - rola i cechy pozostają niezmienione)
  Cecha: mafia; nie może ponownie użyć tej samej umiejętności w tej samej fazie.


ROLE W GRZE - FABULARNIEMIASTO
 • Angua von Überwald

  Została przyjęta do Straży Miejskiej Ankh-Morpork w czasie trwania akcji Zbrojnych, w związku z "prośbą" Patrycjusza Vetinari, aby w Straży służyli przedstawiciele wszystkich mniejszości etnicznych. W czasie służby awansowała do stopnia sierżanta. Opanowała salutowanie i "przechadzanie się" już przy pierwszej próbie, czym zaimponowała Marchewie. Wytropi każdego i ma niezwykłego nosa do brudnych spraw. Seksowna. W nocy zamienia się w prawdziwą bestię. Dokładnie... jest wilkołakiem.

 • Bibliotekarz

  Funkcje bibliotekarza pełnił jeszcze przed tym, jak pewien magiczny wypadek przemienił go w orangutana. Nowy kształt spodobał mu się tak bardzo, że zniszczył część archiwów, by nie było możliwe odwrócenie zaklęcia przez wypowiedzenie jego nazwiska. Jest także honorowym członkiem Straży Miejskiej Ankh-Morpork. Na Niewidocznym Uniwersytecie pełni również funkcję naczelnego organisty – wydatnie pomaga mu w tym możliwość wykorzystywania dwudziestu palców jednocześnie. Nie ocenia ludzi tak jak ludzie - głównie wzrokiem. On widzi, słucha i węszy, sprawdza czy masz dla niego banana.

 • Cohen Barbarzyńca

  Jeden z najsłynniejszych i najniebezpieczniejszych ludzi na dysku. Zadziwiająco - jak na barbarzyńcę - rozgarnięty i inteligentny, uważa jednak, że nie ma problemów, których nie dałoby się rozwiązać solidnym cięciem miecza. Jako człowiek praktyczny używa protezy z diamentowych zębów trola. Mimo, że jest dobrze po dziewięćdziesiątce, nie planuje się zestarzeć. Wydawać by się mogło, że szansa na to, że przejdzie na emeryturę jest taka jak każdego z nas.
  Cytat:
  "- Pytałem, jakie są najwspanialsze rzeczy w życiu?
  Wojownicy pochylili się. Warto będzie tego posłuchać. Gość zastanawiał się dość długo i w skupieniu. I po pewnym czasie oświadczył:
  - Gorącza woda, dobre zęby i miękki papier toaletowy."
 • Cudo Tyłeczek

  Córka Wesołego Tyłeczka, wnuczka Klep Tyłeczka. Cudo Tyłeczek to pierwsza krasnoludzka feministka. Jej najlepszą przyjaciółką jest Angua, która była także odpowiedzialna za jej cudowną metamorfozę. Jak powszechnie wiadomo, kobiety krasnoludy nie wyróżniały się w wyglądzie od krasnoludzkich mężczyzn, ale z pomocą Angui dobrała dla siebie odpowiedni strój, zwłaszcza kolczyki i sukienki. Pracuje w straży, i zajmuje czymś co można nazwać początkami kryminalistyki, odkrywa i bada ślady, w czym pomaga jej znajomość alchemii.

 • Gardło Sobie Podrzynam Dibbler

  Przedsiębiorczy, obnośny sprzedawca najróżniejszych towarów (głównie podejrzanej jakości przekąsek) w Ankh-Morpork. Potrafi sprzedać swoje wyroby każdemu, a osoba, która potrafi sprzedać wyroby Gardło Sobie Podrzynam Dibbler'a naprawdę potrafi dokonać niemożliwego. Noc po spożyciu jego wyrobów to niezapomniana noc pełna wrażeń. Śmierć jest odporny na jego przekąski. Śmierć nie ma przełyku, ni żołądka.

 • Havelock Vetinari

  Patrycjusz Ankh-Morpork władający tym miastem. Posiada szeroką siatkę szpiegów i informatorów lojalnych, aż po ich kres żywota. Czasem do niego dochodzi. Wprowadził system, dzięki któremu Ankh-Morpork działa sprawnie - między innymi zalegalizował przestępstwa, zmuszając złodziei, aby wzięli odpowiedzialność za stały poziom przestępczości w mieście. Nikt nigdy nie czuje się pewnie w obecności Patrycjusza, ponieważ słucha on uważnie patrząc na rozmówcę, a także wygłasza jasne tylko dla siebie komentarze. Wrażenie to może potęgować fakt, że ukończył szkołę skrytobójców ze wzorowymi ocenami... prócz zajęć z ukrywania. Musiał je powtarzać z uwagi na zerową frekwencję. Jak się zapewne domyślacie nie było to sprawiedliwe...

 • Kapitan Marchewa Żelaznywładsson

  Człowiek, ale formalnie krasnolud. Krasnolud mający sześć stóp wzrostu, ale wychowany przez krasnoludy. Jego krasnoludzkie imię tłumaczy się jako "Łupacz Głową". Jest kapitanem Straży Miejskiej Ankh Morpork, gdzie zdążył nauczyć się odróżniać aronię od ironii - co dla krasnoluda jest sporym wyczynem. Praca w straży to dla niego prawie całe życie. Zaangażowany w związek z sierżant Anguą.

 • Pani Cake

  Mimo swojego niewielkiego wzrostu, swoją postawą dominowała nad całym otoczeniem. Jednym z elementów bycia medium jest jasnowidzenie, zwane przez panią Cake "przeczuciem". Działało zwykle na około 10 sekund do przodu i powodowało denerwujący zwyczaj odpowiadania na pytania, zanim zostały one wypowiedziane. Całe życie miała kontakt ze światem duchów. Jednak przez jej silny charakter, kontakt ten można by opisać jako głośno tupiące wkraczanie i żądanie spotkania z dyrekcją. Czasem dochodziło i do takiego spotkania - spotkania z samą Śmiercią.

 • Rincewind

  Adept Niewidocznego Uniwersytetu jest tak nieudolnym magiem, że nigdy nie ukończył etapu nauki na uczelni. Nie potrafi zapamiętać najprostszych zaklęć, gdyż te są skutecznie odstraszane przez siedzące w jego głowie jedno z ośmiu najwyższych zaklęć - pochodzące z Octavo. Zaklęcie to powinno zostać wypowiedziane gdy świat się skończy. Rincewind najczęściej przed czymś ucieka co jest jego charakterystyczną cechą.

 • Sam Vimes

  Komendant Straży Miejskiej. Jest cyniczny do granic możliwości. Gdy tłum rewolucjonistów pragnął „Wolności, Prawdy i Sprawiedliwości” (i „sensownie płatnej miłości”) on chciał jajka na twardo. Nie lubi gier, gdyż nie są w żaden sposób rzeczywiste. Twierdzi, że gdyby szachy przełożyć na rzeczywistość, pionki rządzone przez wariatów nakazujących im się non stop zabijać, założyłyby w kilku ruchach republikę i obaliły tyranię. Każdy, kto próbuje wręczyć mu łapówkę kończy z co najmniej połamanymi palcami.
NEUTRALNY
 • Śmierć

  Wysoki szkielet z kosą, sam siebie nazywający "ANTROPOMORFICZNĄ PERSONIFIKACJĄ LUDZKICH WYOBRAŻEŃ NA SWÓJ TEMAT". Mieszka wraz z wnuczką Susan, sługą Albertem oraz Śmiercią Szczurów. Podróżuje na białym koniu o imieniu Pimpuś (żywym – płonący szkielet się nie sprawdzał, ciągle zajmowała się od niego stodoła, a ze szkieletowego cały czas wypadały jakieś części i trzeba było je zbierać po drodze, co było chwilami krępujące). Śmierć jest doskonałym kucharzem, pszczelarzem i tancerzem. Usiłuje zrozumieć ludzkie zachowania, co często prowadzi do katastrofy. Uwielbia koty, curry i swoją wnuczkę.
  Cytat:
  "TO SZKIELETOWY RUMAK. ROBI WRAŻENIE, ALE JEST MAŁO PRAKTYCZNY. MIAŁEM KIEDYŚ TAKIEGO. GŁOWA MU ODPADŁA."
 • Pan Herbatka

  Pan Herbatka to Sktrytobójca. Postrzega świat w inny sposób niż większość ludzi. W wolnym czasie lubi snuć plany zabójstwa bóstw i wierzeń, jak np. Wiedźmikołaja, Duchociastej Kaczki, Piaskowego Dziadka, czy samego Śmierci. Herbatka jest szalony i zdaje się nie odróżniać dobra od zła, acz umysł ma niezwykle błyskotliwy.
  Cytat:
  „Zlitowaliśmy się nad nim, ponieważ w tak młodym wieku stracił oboje rodziców. Myślę teraz, że powinno nas to bardziej zastanowić” ~ Lord Downey
 • Dwukwiat

  Pierwszy turysta Świata Dysku. Pochodzi z Imperium Agatejskiego. Wykazuje dziecinną wręcz naiwność i zafascynowanie światem. Przekonany o swojej nietykalności, jest wszak turystą. W tym przekonaniu utwierdza go jego osobisty Bagaż, który połyka wszystkich, którzy chcieliby uczynić mu krzywdę.
  Cytat:
  "Gdyby nadciągał całkowity i absolutny chaos, on, w mokrym miedzianym pancerzu, stanąłby na szczycie wzgórza w czasie burzy z piorunami i wrzeszczał: Wszyscy bogowie to bękarty!" ~ Rincewind

MAFIA
 • Audytorzy Rzeczywistości

  Biurokraci w swojej najpodlejszej formie - skarbówka wszechświata. Audytorzy Rzeczywistości nienawidzą życia, ponieważ jest chaotyczne i sprawia im problemy z papierkową robotą. Wolą kule skał krążące wokół gwiazd po równych orbitach. Ludzie oraz inteligentne rasy są dla nich najbardziej chaotyczną i nieprzewidywalną formą życia, przez co nienawidzą ich najbardziej. Poza tym inteligentne formy życia wykształciły systemy wierzeń, które zmieniały świat i czyniły go mniej logicznym, a Audytorzy mieli problem z klasyfikacją wytworów takich jak smoki czy poezja.
  Na szczęście Audytorzy nie mogą po prostu zniszczyć ludzkości, ponieważ byłoby to wbrew zasadom, których strzegą. Mogą jednak wykorzystywać śmiertelników do własnych manipulacji.
  Istoty te nie posiadają cech indywidualnych, funkcjonują kolektywnie. Decyzje podejmują w grupach składających się z trzech Audytorów, żeby zbadać dany problem pod wszystkimi możliwymi kątami i znaleźć najlepsze rozwiązanie.

ZASADY DLA DOBRA GRY

 1. Rewik ma zawsze rację, nawet jeśli jej nie ma. Startując w tej sesji zgadzasz się na wszelkie moje niedorozwinięcia, pominięcia, potknięcia i zaniechania i akceptujesz Rewikowy totalitaryzm (oczywiście będę starał się prowadzić to najlepiej jak mogę).
 2. Zabronione jest porozumiewanie się drogami prywatnymi w sprawie sesji.
 3. Z szacunku dla części graczy proszę nie grać w komentarzach, ale nie będę za to karał.
 4. Gracze, których postacie zostały zlikwidowane proszone są o nie udzielanie znanych tylko im informacji i domysłów w komentarzach. Mało kogo to rusza, ale tak... będę za to dawał negtywne reputki. Muahahaha!
 5. Gracz należący do mafii ma absolutny zakaz pisania na docu mafijnym w fazie dnia oraz po likwidacji jego postaci.
 6. Podczas fazy dnia wymagane jest napisanie przynajmniej dwóch wiadomości w wątku.
 7. Posty można modyfikować zaraz po wstawieniu, ale już nie po kilku minutach.
 8. Gracze zgadzają się, że dokumenty google oraz wiadomości PW związane z grą będą po zakończeniu gry dostępne dla wszystkich, również tam oraz w wiadomościach PW obowiązuje nas regulamin forum.
 9. Zastrzegam sobie prawo do zmiany długości faz, lub robienia pauz dla siebie na odpis, choć będę się tego wystrzegał.
 10. W przypadku niezastosowania się do powyższych wymagań zabieram na najbliższą noc i dzień umiejętności i cechy postaci inne niż cechy przynależności. Dla dobra gry informacja ta będzie ukryta dla innych graczy. (oczywiście w uzasadnionych przypadkach uchylam/zmieniam ten debuff według uznania - nigdy nie doprowadzi to do dezinformacji pozostałych graczy.)
TAK NAM DOPOMÓŻ MORPORKIO!
"When dragons belch and hippos flee
My thoughts, Ankh-Morpork, are of thee
Let others boast of martial dash
For we have boldly fought with cash
We own all your helmets, we own all your shoes
We own all your generals - touch us and you'll lose.
Morporkia! Morporkia!
Morporkia owns the day!
We can rule you wholesale
Touch us and you'll pay.

We bankrupt all invaders, we sell them souvenirs
We ner ner ner ner ner, hner ner hner by the ears
Er hner we ner ner ner ner ner
Ner ner her ner ner ner hner the ner
Er ner ner hner ner, nher hner ner ner (etc.)
Ner hner ner, your gleaming swords
We mortgaged to the hilt
Morporkia! Morporkia!
Hner ner ner ner ner ner
We can rule you wholesale
Credit where it's due."


 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 01-02-2020 o 19:06.
Rewik jest offline  
Stary 22-01-2020, 15:21   #2
Femme fatale
 
Nami's Avatar
 
Reputacja: 75717 Nami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputację
Cytat:
Audytorzy Rzeczywistości
Umiejętność: w nocy zlikwiduj wybraną postać.
Umiejętność: w nocy zyskaj cechę nieśmiertelny.
Umiejętność jednorazowa: wydłuż noc o 24 godziny
Umiejętność jednorazowa: w nocy zmień cechę przynależności wybranej postaci na miasto, neutralna lub mafia.
Umiejętność jednorazowa: do końca gry ukryj rolę zlikwidowanych tej nocy postaci. Poznaj jedną z tych ról.
Umiejętność jednorazowa: w dzień spróbuj odgadnąć rolę wybranej postaci. Jeśli ci się uda, zlikwiduj ją.
Umiejętność jednorazowa: w dzień spróbuj odgadnąć rolę wybranej postaci. Jeśli się uda, otrzymaj umiejętności wybranej postaci kosztem umiejętności Audytorów Rzeczywistości (wpływa tylko na umiejętności - rola i cechy pozostają niezmienione)
Cecha: mafia; nie może ponownie użyć tej samej umiejętności w tej samej fazie.
Z tego wnioskuję, że cechę nieśmiertelny otrzymuje cała mafia czy jeden jej członek? I jak miastowi mają po śmierci takiej osoby wywnioskować, że to była akurat "ta", z tą a nie inną cechą/umiejętnością? Zlikwidujemy kogoś z mafii nie wiedząc którego?
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline  
Stary 22-01-2020, 15:58   #3
Inne
 
Col Frost's Avatar
 
Reputacja: 54890 Col Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputacjęCol Frost ma wspaniałą reputację
Cytat:
Napisał Nami Zobacz post
Z tego wnioskuję, że cechę nieśmiertelny otrzymuje cała mafia czy jeden jej członek? I jak miastowi mają po śmierci takiej osoby wywnioskować, że to była akurat "ta", z tą a nie inną cechą/umiejętnością? Zlikwidujemy kogoś z mafii nie wiedząc którego?
Ja to odczytuję tak, że wszyscy z mafii dysponują tymi samymi umiejętnościami, ale na raz z konkretnej może korzystać tylko jeden z nich. Czyli przed każdą nocą muszą (a w zasadzie mogą) wybrać który z nich jest nieśmiertelny. A zatem nigdy nie uda się zlikwidować nieśmiertelnego, bo w dzień żaden z nich nie ma tej cechy (a więc zlinczowany nim nie będzie), a w nocy może ją dostać któryś z tych, którzy przeżyli. Dopiero po likwidacji całej mafii zabraknie nieśmiertelnego jej członka
 
__________________
Tommy O'Connor, George Woods, Nyrhe Vicall
To co myśli moja postać nie musi pokrywać się z tym co myślę ja - Col
[autorski/DBZ] Gdy zabraknie bohatera
Gdy mistrzuję spalam się do cna, uważaj bym nie spalił też Ciebie - Col

Col Frost jest offline  
Stary 22-01-2020, 16:03   #4
Femme fatale
 
Nami's Avatar
 
Reputacja: 75717 Nami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputację
Czyli likwidując członków mafii nie zyskujesz nic procz „jednego mniej” i nie musza się wgl martwić o to żeby użyć umiejki nim ktoś powiesi/zabije tego który ją posiada, bo się „spalił” za dnia swoim zachowaniem? Nic nie tracą, bajobongo i do przodu.
Nie ma emotki fejspalma na forum (:
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline  
Stary 22-01-2020, 16:09   #5
 
Rewik's Avatar
 
Reputacja: 37569 Rewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputację
Interpretacja col'a jest prawidłowa z moim zamierzeniem, ale prawda jest taka, że bezpośrednio z zasad wynika coś zgoła innego (że cała mafia zyskuje tę cechę, co byłoby za mocne). Zmodyfikuję to tak, żeby było, że to jeden gracz otrzymuje tę cechę. Dziękuję.

@Nami dokładnie tak. Choć oprócz jednego mniej gracza masz też jedną mniej umiejętność w nocy. Mafia może wręcz chcieć wydać jednego z nich, żeby zyskać na wiarygodności. Fejspalmuj ile chcesz, ale uważam ze to jest fajne :P (ps. w tym celu zawsze możesz użyć obrazka swojej postaci)
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 22-01-2020 o 16:18.
Rewik jest offline  
Stary 22-01-2020, 16:51   #6
Femme fatale
 
Nami's Avatar
 
Reputacja: 75717 Nami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputację
To twoja mafia. I będzie tak jak ustalisz. Warto dopytać i wiedzieć w co się wchodzi.
Ale ja wciąż mogę tłuc swoje czoło
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline  
Stary 22-01-2020, 23:15   #7
 
traveller's Avatar
 
Reputacja: 20943 traveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputację
Ja to odbierałem tak, że to jest wspólna pula umiejętności Mafii, którą mogą wykorzystywać w czasie gry. Z tymże umiejętności jednorazowe można użyć raz (na grupę), a wielorazowe bez końca tylko, że z limitem na jedną postać podczas fazy nocy.

Skoro wszyscy członkowie Mafii mają te same umiejętności to nie ma znaczenia dla Miasta, którego się zlikwiduje. Ma to znaczenia dla Śmierci czy Herbatki tylko, ale mogą z tym poczekać do końca gry chyba.
 
__________________
Even a stoped clock is right twice a day
traveller jest offline  
Stary 22-01-2020, 23:23   #8
Femme fatale
 
Nami's Avatar
 
Reputacja: 75717 Nami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputacjęNami ma wspaniałą reputację
Już nie ma tu miejsca na interpretacje, nie ma co odbierać. Rewik przecież już wyjaśnił :P
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline  
Stary 22-01-2020, 23:47   #9
 
traveller's Avatar
 
Reputacja: 20943 traveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputacjętraveller ma wspaniałą reputację
Cytat:
Napisał Nami Zobacz post
Już nie ma tu miejsca na interpretacje, nie ma co odbierać. Rewik przecież już wyjaśnił :P
Piszę jak to odbierałem do tej pory. Jest to jednak trochę ważne jak interpretują to gracze, żeby MG doprecyzował opisy, tak aby nie było niejasności. Dla przykładu dalej nie rozumiem, czy umiejętności jednorazowe dla Mafiii pochodzą z tej samej puli, czy każda postać ma swoją własną. Czy nieśmiertelnym zostajesz się do końca gry, czy na jedną fazę nocy bo zasady tego nie określają. Dla mnie to powinna być chyba umiejętność jednorazowa. Nawet jeśli biorę te rzeczy na logikę i domyślam się tego jak jest, to wiele rzeczy można rozumieć dwojako, więc cytując Ciebie "warto dopytać i wiedzieć w co się wchodzi". Widocznie jestem głąbem i nie rozumiem

edit. poza tym Col pisze " Czyli przed każdą nocą muszą (a w zasadzie mogą) wybrać który z nich jest nieśmiertelny.", Rewik przyznaje mu rację, a to przecież jest umiejętność nocna, a nie dzienna zgodnie z zasadami. Nie wiem czy to zamierzone jest czy jakiś skrót myślowy.
 
__________________
Even a stoped clock is right twice a day

Ostatnio edytowane przez traveller : 22-01-2020 o 23:54.
traveller jest offline  
Stary 23-01-2020, 05:39   #10
 
Rewik's Avatar
 
Reputacja: 37569 Rewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputacjęRewik ma wspaniałą reputację
Zalezy mi by jak najwiecej osob wyrazilo swoje watpliwosci przed rozpoczeciem gry, to pozwoli na jej płynniejsze poprowadzenie. Nawet jeśli miałbym się powtarzać, śmiało jestem cierpliwym człowiekiem

Trav, jest jedna rola dla wszystkich mafijnych i mają wspólną pulę umiejetnosci. Kazda z ich umiejek moze byc uzyta max raz w tej samej fazie. To akurat powinno byc jasne, wiec opisu nie zmieniam.

Co do nieśmiertelności to miało byc na jedna noc. Poprawię opis by było to jednoznaczne

Z tym colem to skrót myślowy przed kazda noca = na każdą noc. Umiejetnosc ta uzywa jeden gracz w nocy na jedna noc i tylko dla swojej postaci

Co do Śmierci, to prawda. między innymi zalezy jej na likwidacji konkretnej postaci posiadającej rolę Audytorzy Rzeczywistości. (Choć zna tylko jej rolę), ale Herbatce już nie robi, bo on ma za cel wyeliminowac jakas postac z rolą audytorow
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 23-01-2020 o 05:47.
Rewik jest offline  
 Zasady Pisania Postów
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Trackbacks jest Wył.
PingbacksWł.
Refbacks are Wył.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:32.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169