Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > RPG - play by forum > Sesje RPG - Inne > Komentarze do sesji RPG z działu Inne
Zarejestruj się Użytkownicy


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
Stary 25-06-2022, 12:22   #1
 
Rewik's Avatar
 
[Mafia] Battlestar Galactica

MAFIA:
Poniżej przedstawiam wstępne zasady rozgrywki planowanej gry typu mafia. Nie jest to wersja ostateczna, zapewne wiele elementów się zmieni, ale jest to poświęcenie na które jestem gotów.

Zainteresowanych proszę o konstruktywną krytykę. Zachęcam do wypowiadania się w tym wątku celem wskazania widocznych wam pułapek i niedopowiedzeń w zasadach, dzieleniem się swoimi pomysłami na wszelkie elementy, które mógłbym zaimplementować do sesji dla ciekawszej i sprawniejszej rozgrywki.

Work in progress...
Aktualizacja 30.06.2022 godz. 23:00 - Na niebiesko zaznaczono wprowadzone zmiany. Skreśleniem zaznaczono tekst usunięty.
Aktualizacja 02.07.2022 godz. 12:30 - Na royalniebiesko zaznaczono wprowadzone zmiany.ZASADY ROZGRYWKI

Słowa zapisane kursywą odwołują się do konkretnych pojęć opisanych w “słowniku pojęć”.


CEL GRY

Gra polega na zmaganiach dwóch grup graczy (przynależności) - ludzi oraz cylonów (podszywający się pod ludzi kosmici).

Cel gry dla ludzi to likwidacja cylonów.

Cel gry dla cylonów to likwidacja ludzi (lub doprowadzenie gry do takiego stanu, w którym zwycięstwo ludzi nie będzie już możliwe). W grze istnieją także uśpieni cyloni ich cel gry jest identyczny jak cylonów (patrz: uśpieni cyloni).


PRZEBIEG ROZGRYWKI - ROZPOCZĘCIE GRY

Gracze tworzą uproszczony szkic postaci pasującej tematycznie do gry. Tematyka gry to ucieczka garstki ocaleńców z planety Ziemia statkiem kosmicznym w nieznane. Nie muszą być to postaci z Battlestar Galactica.

Przy starcie gry, prowadzący rozgrywkę przesyła w wiadomości prywatnej profesję oraz przynależność dla utworzonej postaci graczy. Profesja określa zestaw akcji oraz cech jakimi dysponuje twoja postać. Przynależność zaś określa cel gry (to po której stronie starcia jesteś). Są to informacje niejawne. Oznacza to, że to jaką masz profesję oraz przynależność nie jest wiadome dla wszystkich lub części (zgodnie z odrębnymi zasadami) graczy.

Cyloni otrzymują od prowadzącego grę link do dokumentu google. Będą mogli w tajemnicy przed ludźmi planować tam swoje działania w grze (tylko podczas jednej z dwóch faz gry).

Prowadzący grę tworzy specjalny wątek sesyjny na cele jednej z dwóch faz rozgrywki oraz wątek komentarzy dla spraw organizacyjnych.


PRZEBIEG ROZGRYWKI - CYKL FAZ

Każdy gracz uczestniczy w naprzemiennym cyklu fazy akcji jawnych (dnia) oraz fazy akcji skrytych (nocy). Gra rozpoczyna się od fazy akcji jawnych. Gra kończy się gdy jedna ze stron rozgrywki (cyloni lub ludzie) wypełni cele swojej gry.
 • Faza akcji jawnych
  W tej fazie gracze mogą stosować akcje jawne oraz pisać w utworzonym przez prowadzącego grę wątku sesyjnym, gdzie gracze na różne sposoby wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, manipulują innymi itp. by zrealizować swój cel gry. Często jest to okraszone fabularnym opisem, podobnie jak w innych sesjach na tym forum (choć z reguły panuje nieco luźniejsze podejście).

  Dodatkowo każda faza akcji jawnych może zakończyć się linczem - gracze głosują kto ma zostać wyeliminowany z rozgrywki (patrz: lincz).

  Może zdarzyć się też tak, że podczas fazy akcji jawnych zostaną przeprowadzone dodatkowo wybory prezydenta. (patrz: wybory).

 • Faza akcji skrytych
  Następuje po zakończeniu fazy akcji jawnych. W fazie akcji skrytych gracze nie mogą pisać w wątku sesyjnym, ale dla większości graczy jest to czas korzystania z akcji skrytych, a dla cylonów dodatkowo czas na naradę w udostępnionym tylko im dokumencie google.

  Po zakończeniu fazy akcji skrytych, prowadzący gry w wątku sesyjnym lub w wiadomości prywatnej (w zależności od wymaganej dyskrecji) opisuje efekty podjętych przez graczy akcji.

 • Areszt:
  Podczas gry, możliwe, że twoja postać na skutek podjętych akcji trafi do aresztu. Jest to wyjątek, który zmienia nieco przebieg gry. Tak długo, jak przebywasz w areszcie nie bierzesz udziału w fazie akcji jawnych, ani w fazie akcji skrytych. Zamiast tego otrzymujesz dostęp do dokumentu google “areszt”, w którym możesz swobodnie pisać z innymi więźniami lub postaciami, które posiadają odpowiednią cechę na to zezwalającą. Areszt to nie koniec gry. Możesz zostać ułaskawiony, a kto wie z kim przyjdzie ci porozmawiać na osobności?

  Uwaga: Zapis rozmowy w dokumencie “areszt” będzie archiwizowany (do udostępnienia na koniec gry) i usuwany każdorazowo przy zmianie graczy, którzy mają doń dostęp.

PROFESJE, CECHY ORAZ AKCJE
 • Komandor
  cechy: profesja jawna, ochrona
  akcja jawna: wybierz postać, umieść ją w areszcie.
  akcja jawna akcja skryta: wybierz postać (nie można wybrać siebie), nadaj jej profesję porucznika, jeśli profesja ta nie występuje w grze.
  akcje skryta: sprawdź profesję i cechy wybranej postaci.
  akcje skryta: zostanie ujawniona Komandorowi i tylko jemu w momencie rozpoczęcia gry.

 • Porucznik
  cechy: awans (komandor), jawny dla komandora, wizyta w areszcie
  akcja jawna: zlikwiduj wybraną postać. Jeśli wybrana postać posiada przynależność ludzie, automatycznie trafiasz do aresztu.

 • Prezydent
  cechy: immunitet (by skorzystać z immunitetu prezydent ujawnia się jeśli wcześniej tego nie zrobił)
  akcja jawna skryta: wybierz postać, zyskuje ona na czas następnej fazy akcji jawnych cechę immunitet. prawo łaski - wypuść z aresztu wybraną postać, postać ta zyskuje cechę immunitet do następnej fazy akcji jawnej.
  akcja jawna akcja skryta: wybierz postać, nadaj jej profesję nominowaną zastępca prezydenta, jeśli profesja ta nie występuje już w grze.
  akcja jawna akcja skryta: podpisz projekt ustawy - rozpoczynasz grę bez projektów ustaw, lecz podczas gry gracz z profesją polityk może rozszerzyć pulę twoich ustaw.

 • Polityk Co gdy polityk stanie się prezydentem? -> rozwikłać problem
  cechy: brak
  akcja jawna: wotum nieufności - następują wybory na nowego prezydenta. Nie można użyć tej akcji ponownie przez 2 kolejne fazy akcji jawnych.
  akcja skryta: opracuj projekt ustawy.

 • Medyk
  cechy: podmieniony genom

 • Naukowiec
  cechy: brak
  akcja skryta: Przeprowadź badania udostępnionej do badań próbki genomu. Twoja własna próbka genomu jest zawsze dla ciebie dostępna.

 • Obywatel
  cechy: awans (polityk)

 • Obywatel
  cechy: awans (medyk)

 • Obywatel
  cechy: awans (naukowiec)

 • Zastępca prezydenta
  cechy: profesja nominowana (prezydent), awans (prezydent), jawny dla prezydenta.

 • Nadzorca badań
  cechy: profesja jawna, profesja nominowana (prezydent, polityk)
  akcja jawna: wybierz postać i pobierz jej próbkę genomu. Przekaż do badań próbkę genomu (to może być także twoja próbka genomu lub podmieniona za pomocą cechy podmieniony genom, jeśli posiadasz tę cechę).

 • Akcje ogólnodostępne:
  • akcje jawne:
   • badanie na cylonizm (wszyscy): przekaż do badań próbki swojego genomu.
  • akcje skryte:
   • przebudzenie cylona (wszyscy) - musisz zadeklarować tę akcję przed końcem fazy akcji jawnych. Gdy skorzystasz z tej akcji i okażesz się ukrytym cylonem, twoja przynależność zmienia się na cylon (Otrzymujesz dostęp do dokumentu google dla cylonów, dowiadujesz się kto jest cylonem i uśpionym cylonem). Jeśli okażesz się mieć przynależność ludzie, cyloni mogą wykonać na ciebie dodatkową akcję ogólnodostępną likwidacja celu.
   • likwidacja celu (cyloni) - zlikwiduj wybraną postać (max 1 raz na fazę akcji skrytych)
SŁOWNIK POJĘĆ
 • akcje
  • akcje jawne - wykonuje się je podczas fazy akcji jawnych. Aby to zrobić należy w wątku sesyjnym zaznaczyć użycie akcji podświetleniem tekstu. Po użyciu akcji jawnej prowadzący grę dokonuje krótkiego wpisu w wątku sesyjnym, potwierdzając zgodność akcji z profesją i wprowadzając do gry konieczne zmiany. Każdy gracz może skorzystać maksymalnie z 1 akcji jawnej w 1 fazie akcji jawnych.
  • akcje skryte - wykorzystywane w fazie akcji skrytych. Każdy gracz może skorzystać maksymalnie z 1 akcji skrytej w 1 fazie akcji skrytych.
  • akcje ogólnodostępne (wszyscy/cyloni) - rodzaj akcji skrytych i jawnych, z których może korzystać każda z profesji o odpowiedniej przynależności. Akcje te liczą się do limitów akcji dostępnych na daną fazę. W nawiasie po nazwie akcji ogólnodostępnej dodano informację dla jakiej przynależności są one dostępne - wszyscy dla wszystkich przynależnościoraz cyloni dla cylonów.
 • areszt - postać przebywająca w areszcie nie uczestniczy w fazach gry (jej głos się nie liczy w głosowaniach (lincz, wybory), nie może udzielać się w wątku sesyjnym, jest odporna na akcje skryte, ale wciąż może być celem akcji jawnych, może też zostać zlinczowana lub… wybrana prezydentem).
  Osoba przebywająca w areszcie otrzymuje od prowadzącego grę dostęp do dokumentu google, w którym będzie mogła swobodnie rozmawiać z postaciami, które posiadają cechę wizyta w areszcie.
  Areszt mieści maksymalnie 1 postać. Postać z profesją Porucznik nie liczy się do tego limitu. Gdyby areszt miał zostać przepełniony prezydent decyduje kogo wypuścić?
 • awans (nazwa innej profesji) - profesja z tą cechą otrzymuje nową profesję wskazaną w nawiasie w momencie gdy profesja wskazana w nawiasie nie występuje już w grze. W momencie aktywowania cechy awans gracz otrzymuje informacje na temat dotychczasowych akcji (oprócz akcji ogólnodostępnych) poprzednika/czki i ich rezultatów.Porzuca poprzednią profesję?
 • badania - określają czy analizowana próbka genomu pochodzi od osoby z przynależnością cylon, czy z przynależnością ludzie (uśpiony cylon zostanie wskazany jako cylon). Aby doszło do badań, naukowiec musi posiadać próbkę genomu do badań udostępnioną mu podczas ostatniej fazy akcji jawnych i wykonać odpowiednią akcję dostępną dla naukowca.
  Próbki genomu do badań może otrzymać w wyniku akcji ogólnodostepnej "badanie na cylonizm". Wyniki badańjawne tylko dla naukowca. Naukowiec decyduje którą próbkę podda badaniom, jeśli zgłosiło się więcej osób.
 • cechy - zbiór charakterystycznych dla danej profesji reguł gry.
 • fazy
  • faza akcji jawnych (faza dnia) - jedna z dwóch faz rozgrywki - patrz: “Przebieg rozgrywki - cykl faz”.
  • faza akcji skrytych (faza nocy)- jedna z dwóch faz rozgrywki - patrz: “Przebieg rozgrywki - cykl faz”.
 • immunitet - profesja z tą cechą nie może zostać osadzona w areszcie. Jeśli już tam przebywa, a z jakiegoś powodu zyskała w toku gry cechę immunitet, zostaje natychmiast zwolniona z aresztu. . Postać z tą cechą może w dowolnym momencie zdecydować o wyjściu z aresztu. Prowadzący grę czyni informację dotyczącą skorzystania z cechy immunitet jawną dla pozostałych graczy.
 • jawny - informacja dostępna dla każdego gracza (lub profesji podanej w nawiasie). Np. w przypadku jawnej profesji, wiadome jest który gracz ją posiada już w momencie rozpoczęcia gry.
 • likwidacja - w wyniku linczu lub akcji gracz może odpaść z rozgrywki. Postać takiego gracza uznaje się za zlikwidowaną i nieobecną w grze. Gra dla osoby, której postać została zlikwidowana kończy się. Po likwidacji ujawnione zostaje czy dana postać była cylonem (uśpiony cylon ujawnia się jako cylon), ale nie ujawnia się profesji.
 • lincz - każdy z graczy może oddać w fazie akcji jawnych głos na wybraną postać. Robi to w swoim poście w wątku sesyjnym poprzez pogrubienie nazwy postaci, na którą chce oddać swój głos. Głos można anulować ponownie wpisując pogrubioną nazwę postaci, ale przekreśloną. Jeśli pod koniec fazy akcji jawnych na którąś z postaci oddano liczbę głosów większą o jeden od połowy liczby graczy uczestniczących w fazie akcji jawnych, dochodzi do linczu. Postać zlinczowana zostaje zlikwidowana.
 • ochrona - na profesję z tą cechą nie działa pierwsza próba likwidacji w wyniku akcji skrytej.
 • podmieniony genom - kiedy postać z tą cechą korzysta z akacji ogólnodostępnej "badanie na cylonizm", zamiast przekazywać do badań własną próbkę genomu, może przekazać do badań próbkę genomu innej postaci, którą dotknęła w tej fazie akcji jawnych (fakt ten musi być umieszczony w wątku sesyjnym lub dokumencie google "areszt" w fabularnym opisie np. "postać X podeszła do postaci Y i poklepała ją po ramieniu", przy czym postać korzystająca z podmienionego genomu, może być tutaj zarówno psotacią X jak i postacią Y). Trzeba przywołać ten moment w wiadomości PW do prowadzącego grę inaczej akcja zostanie użyta według standardowych zasad jak "badanie na cylonizm".
 • profesja - przypisany do danej postaci zbiór cech oraz akcji. Profesja podczas gry może ulec zmianie. Jeśli zdarzy się tak, że jedna osoba miałaby pełnić dwie profesje, wszelkie cechy oraz akcje profesji pozostają dla niej dostępne.
 • profesja nominowana (nazwa profesji nominującej) - profesja, która nie występuje w grze, w momencie jej rozpoczęcia, lecz może zostać nadana postaci w wyniku akcji profesji przedstawionej w nawiasie.
 • projekty ustaw - elementy wprowadzane do gry przez polityka oraz prezydenta zmieniające reguły gry i akcji zgodnie z opisem ustawy. Aby ustawa została wprowadzona do gry, polityk musi za pomocą swojej akcji przygotować ją do podpisu dla prezydenta. Polityk korzystając ze swojej akcji wysyła prowadzącemu grę wiadomość którą ustawę przygotowuje, następnie prowadzący grę z końcem fazy akcji skrytych przesyła ją prezydentowi do podpisu. Jeśli prezydent podpisze ustawę, jej treść zaczyna obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zmiany prezydenta, ustawy pozostają dostępne dla nowego prezydenta. Polityk podczas gry ma do dyspozycji cztery projekty ustaw wylosowanych na daną rozgrywkę spośród poniższej listy:
  • rozbudowa aresztu - od tej pory w więzieniu mogą przebywać max 2 osoby
  • ustawa o decylonizacji - wybrana postać zyskuje profesję: nadzorca badań.
  • opieka medyczna dla osadzonych - medyk zyskuje cechę wizyta w areszcie
  • ?
  • ustawa o ochronie VIP - prezydent lub naukowiec (polityk wybiera) zyskuje cechę ochrona.
  • ?
 • przynależność - każdy z graczy posiada jedną z trzech przynależności - ludzie, cyloni, uśpieni cyloni.
  • ludzie - jedna z przynależności. Liczebność 6
  • cyloni - jedna z przynależności. Liczebność 2 (+1/2 uśpiony cylon)
  • uśpieni cyloni - jedna z przynależności. Liczebność: 1/2. W momencie rozpoczęcia gry otrzymuje fałszywą informację od prowadzącego grę, że należy do ludzi. Cyloni wiedzą, że gracz z tą przynależnością jest uśpionym cylonem, ale gracz, który nim jest o tym nie wie. Jeżeli w dowolnym momencie gry dojdzie do sytuacji, że cyloni nie mogą uczestniczyć w fazie akcji skrytych (zostali zlikwidowani, lub przebywają w areszcie), uśpieni cyloni dowiedzą się, że są cylonami.
 • wizyta w areszcie - cecha, która umożliwia danej profesji dostęp do dokumentu google, przeznaczonego dla osób osadzonych w areszcie i zezwala na swobodną rozmowę z przebywającymi tam postaciami.
 • wybory - głosowanie to przebiega identycznie jak lincz (i równolegle z linczem), lecz decyduje o tym, kto od tej pory będzie miał profesję prezydent.

ZASADY EKSTRA

Zwycięzca konkursu, organizowanego w ostatniej odsłonie mafii na tym forum (Kamienie Nieskończoności MCU), może przed wylosowaniem profesji zarezerwować dla siebie profesję Komandor. Proszę wstrzymać się na razie z wyjawianiem kto to był, bo może jeszcze coś zmienimy.

Traveller, jako osoba prowadząca ostatnią odsłonę mafii, może (nie musi) wybrać swoją przynależność (wybierając przynależność ludzie, wciąż może być ukrytym cylonem). W takim wypadku proszę o informację na PW.
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 02-07-2022 o 11:01.
Rewik jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 27-06-2022, 10:23   #2
INNA
 
Nami's Avatar
 
Wydaje mi się, że za dużo jest akcji jawnych dla "miastowych" - wystarczy użyć swoją moc, aby wszyscy wiedzieli kim jesteś, więc takie osoby po kolei mogą iść do likwidacji aby wyeliminować z gry pewniaków - a szkoda nie używać akcji, skoro mogłyby pomóc na przyszłość, więc jakby... Dla te umiejki to trochę "strzały w kolanka"
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 27-06-2022, 11:37   #3
 
Rewik's Avatar
 
Chyba masz rację. Na pewno mógłbym kilka akcji pozamieniać na skryte dość łatwo. Np. akcje mianowania nowych nominowanych profesji oraz mianowanie porucznikiem. Być może też podpisanie ustawy przez prezydenta.

Nie zostałoby zbyt wiele akcji jawnych wtedy.

Dla pewności tylko zaznaczę, że nie ma tu podziału ról na miastowych i nie miastowych. Każdy może być każdym. Cylon może być obywatelem, a moze byc prezydentem czy komandorem. Nie ma więc możliwości w grze po przypisaniu profesji do graczy, wyznaczenie drogą eliminacji cylonów.
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 27-06-2022 o 11:40.
Rewik jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 28-06-2022, 08:57   #4
 
Lord Melkor's Avatar
 
Ogólnie ciekawa koncepcja, szczególnie to że profesja jest neutralna dla przynależności. Zgadzam się z Nami, że większość akcji powinna być niejawnych, akcje jawne pozwalają łatwiej dojść kto nie jest cylonem bo cyloni co do zasady nie będą działać na korzyść ludzi.
 
Lord Melkor jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 28-06-2022, 10:25   #5
INNA
 
Nami's Avatar
 
Cytat:
Napisał Rewik Zobacz post
Dla pewności tylko zaznaczę, że nie ma tu podziału ról na miastowych i nie miastowych. Każdy może być każdym. Cylon może być obywatelem, a moze byc prezydentem czy komandorem. Nie ma więc możliwości w grze po przypisaniu profesji do graczy, wyznaczenie drogą eliminacji cylonów.
Cytat:
Cel gry dla ludzi to likwidacja cylonów.

Cel gry dla cylonów to likwidacja ludzi
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 28-06-2022, 12:19   #6
 
Rewik's Avatar
 
No tak... Chodzi mi o to że bycie cylonem nie jest powiązane z daną profesją

Inaczej w języku gry: każda profesja może mieć każdą z 3 przynależności
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 28-06-2022 o 12:23.
Rewik jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 28-06-2022, 12:39   #7
INNA
 
Nami's Avatar
 
Cytat:
podmieniony genom - kiedy postać z tą cechą korzysta z akacji ogólnodostępnej "badanie na cylonizm", zamiast przekazywać do badań własną próbkę genomu, może przekazać do badań próbkę genomu innej postaci, którą dotknęła w tej fazie akcji jawnych (fakt ten musi być umieszczony w wątku sesyjnym w fabularnym opisie). Trzeba przywołać ten moment w wiadomości PW do prowadzącego grę inaczej akcja zostanie użyta według standardowych zasad jak "badanie na cylonizm".
A jak się kogoś "dotyka"? Bo Medyk nie ma żadnych akcji jawnych, ma tylko cechę
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 28-06-2022, 15:56   #8
 
Rewik's Avatar
 
To coś co chciałbym przetestować. Dodanie do postów elementów mechaniki.

Tutaj chodzi o umieszczanie w wątku sesyjnym podczas odgrywania postaci jakiegoś typu kontaktu fizycznego medyka + wybranej postaci. Np. Przybicie piątki, czy poepanie po ramieniu w fabularnym odpisie.

Początkowo myślałem na danie czegoś podobnego mafii celem "przebudzenia" uśpionych cylonów. Ale pòki co poprzestane raczej na tym, bo trochę śmieszne się wydaje takie ciągłe klepanie się po pośladach Ale jak się spodoba to może być niezłym materiałem pod kolejne sesje. Tak myślę, mogę się mylić.

W przyszłej aktualizacji zasad wyjaśnię to w opisie cechy.
 

Ostatnio edytowane przez Rewik : 28-06-2022 o 16:00.
Rewik jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 29-06-2022, 06:57   #9
 
Pliman's Avatar
 
Ciekawy pomysł. Przypomina mi https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mush_(video_game). Jednak największy problem to dobór graczy, którzy nie skwaszą rozgrywki i nie przyznają się, że są cylonami.
 
__________________
Cóż może zmienić naturę człowieka?
Pliman jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
Stary 29-06-2022, 10:06   #10
INNA
 
Nami's Avatar
 
Cytat:
Napisał Pliman Zobacz post
Ciekawy pomysł. Przypomina mi https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mush_(video_game). Jednak największy problem to dobór graczy, którzy nie skwaszą rozgrywki i nie przyznają się, że są cylonami.
Mieliśmy już mnóstwo mafii na forum (patrz chociażby mój profil i prowadzone sesje ), więc dobrze nam idzie. Ludzie, którzy dołączają, naprawdę chcą grać i zachowują się tak, aby tej gry nie zepsuć. Zapraszamy do spróbowania czegoś nowego i wspólnej zabawy
 
__________________
Discord podany w profilu
Nami jest offline   Odpowiedź z Cytowaniem
OdpowiedzZasady Pisania Postów
Nie Możesz wysyłać nowe wątki
Nie Możesz wysyłać odpowiedzi
Nie Możesz wysyłać załączniki
Nie Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
UśmieszkiWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Trackbacks jest Wył.
PingbacksWł.
Refbacks are Wył.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:57.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172