lastinn

lastinn (http://lastinn.info/)
-   Untouchables: Transformation (http://lastinn.info/untouchables-transformation/)
-   -   [U:T] Sides of Immemorial Fight (http://lastinn.info/untouchables-transformation/1543-u-t-sides-of-immemorial-fight.html)

Solfelin 01-07-2006 12:22

[U:T] Sides of Immemorial Fight
 
Side of Light
Unearthlies
Celestials

Side of Darkness
Shades
Infernals

Neutral Side
Ravers
Pristines

Strona Światła
Świetlani
Niebiańscy

Strona Ciemności
Odcienie
Piekielni

Neutralna Strona
Szaleńcy
Pierwotni

Rozłożenie Sił (Arrangement of Forces)

Strona Światła jest materią. (Side of Light is matter.)
Strona Ciemności jest antymaterią. (Side of Darkness is antimatter.)
Neutralna strona jest na pobrzeżu dwóch ścierających się sił (materii i antymaterii), ale nie jest niematerią. (Neutral Side is between contact matter and anti-matter, but it isn’t non-physical.)

Non-physical is God and He/She is Pivot (or “Axis”) of whole Universes and also is a balance of Sides of Immemorial Fight.
Niemateria to Bóg, jest On Osią wszystkich wszechświatów i zarazem równowagą Stron Odwiecznej Walki.

Świetlani są stworzeni ze światła. Oświecają ludzkość.
Unearthlies are made of Light. They are enlightening a mankind.

Niebiańscy to opiekunowie planet i wykonawcy wyroków i Sprawiedliwości.
Celestials are planet’s carers and executors verdicts of Fairness.

Odcienie są rozpaczą i zaciemnieniem istot.
Shades are soul’s despairs and their obscurity.

Piekielni są pokusami dusz.
Infernals are temptations of souls.

Szaleńcy w istocie są szaleństwem i wypaczeniem stworzeń.
Really, Ravers are madness and distortions of creatures.

Pierwotni są dawnymi duchami substancji.
Pristines are whilom spirits of substances.

Mist 04-08-2006 22:08

Re: [U:T] Sides of Immemorial Fight
 
Light
Unearthlies
Celestials

Darkness
Shades
Infernals

Neutrals
Ravers
Pristines

Forces layout

Light is of matter.
Darkness is of antimatter
Neutrals are between both, but still remain physical.)

God is amaterial, It is the Axis of Existence and balance of Eternal Struggle.

Unearthlies are made of Light. They enlighten mankind.

Celestials are planets carers and executors of Justice verdicts.

Shades are the despair and mirk of souls.

Infernals are temptations of souls.

Ravers in reality are madness and warping of beings.

Pristines are ancient spirits of substances.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:28.

Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170