lastinn

lastinn (http://lastinn.info/)
-   Archiwum sesji z działu Warhammer (http://lastinn.info/archiwum-sesji-z-dzialu-warhammer/)
-   -   [Komentarze] Chęć przeżycia (http://lastinn.info/archiwum-sesji-z-dzialu-warhammer/18133-komentarze-chec-przezycia.html)

Avitto 27-09-2018 22:14

[Komentarze] Chęć przeżycia
 
Niech się staną powitania. Pozwólcie, hy hy hy, że zacznę.

Dobry wieczór Państwu!

Dzięki za wklepanie danych, zdjęło to ze mnie sporo roboty. Były kwiatki :D jak 0 ataków niziołka Ludo (taki bezbronny) czy 1 szybkości banity Thorsteina (niby ile ma mieć w kajdanach?). Posprawdzałem z dockami gdy były wątpliwości i wszystko jest uporządkowane.

Jutro zaczynamy sesję. Aż mnie palce swędzą z nerwów. Poniżej proste reguły na prosty i krótki prolog.

Wasze posty powinny zawierać - jak zawsze - deklaracje. BG zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja w atakowanym miasteczku jest beznadziejna. MG także, więc nie będzie rozpatrywał tej jatki runda po rundzie.
Stąd prośba, by posty zawierały plany ucieczki. W sumie to raczej wymóg. Jedna kolejka prologu to planowo jakieś 10 minut. Opisujecie zatem swoją strategię na przetrwanie tego czasu. Ograniczone światotworzenie mode: on.

Dodatkowo w pierwszym poście proszę - na samym początku - o krótki opis sytuacji, z której pozostałe postaci (nie tylko te miejscowe, pamiętajcie o przyjezdnych) mogą Waszego BG kojarzyć. Może to być zwyczajne "codziennie rano chodzę tędy po wódkę" albo "zwykle pół dnia spędzam przy miejskiej bramie wpatrując się w układ cegieł w murze". Zahaczka dla innych graczy.

Kolejka dla Was to 5 dni.

Dobrej zabawy. Hy hy hy...

EDYCJA (2018-10-22):
Zmieniamy nieco częstotliwość pisania w związku z zakończeniem prologu. Z deklaracjami przenosimy się na doc (link rozsyłam przez PW).

Gra została podzielona na kolejki (12 godzin czasu gry) oraz fazy (świt, popołudnie, wieczór, noc). 1 kolejka = 1 post na forum. Gracz może w ramach trwającej około 6 godzin fazy zadeklarować dowolne działania, które zostaną podsumowane przez MG po wykonaniu odpowiednich do sytuacji testów.

BG mogą wchodzić ze sobą w interakcje, gdy są na tym samym polu - Gracze przenoszą się wtedy w osobne miejsce (własny doc proponuję) i tam tworzą dialogi. Jeśli MG będzie potrzebny - zwłaszcza przy odgrywaniu BN w scenach z dialogami. Gdy BG lub grupa BG wchodzą w tryb walki również przechodzimy na doc, z którego powstaje post zawierający opis przebiegu starcia oraz jego bezpośrednie konsekwencje. Po jego publikacji faza toczy się dalej normalnym trybem. Walki będą rozgrywane w czterech etapach (spotkanie, pierwsze starcie, przewaga, zakończenie), każdy etap odpowiada za konkretną grupę testów.

Czas na zadeklarowanie w aktualnej fazie to 2 dni. Fazy następują po sobie bez przerwy (dni 1 i 2 - faza "świt", dni 3 i 4 - faza "popołudnie"). Potem piszecie swój post. Chciałbym, by kolejka trwała do 7 dni.
Od tej pory sesja będzie niejako pozbawiona postów MG. Miejcie się jednak na baczności...

EDYCJA (2018-10-23):
Sprawy docowo-hexowe:

Lokalizowanie Punktów Korzyści i rodzaje surowców
Po natrafieniu na jedną z poniższych lokalizacji może się okazać, że jest ona Punktem Korzyści dla jednego lub więcej spośród surowców, które można w niej normalnie pozyskać:
 • Gęstwina (żywność, surowce aptekarskie, materiały alchemiczne, materiały łowieckie).
 • Las (drewno budowlane, drewno rzemieślnicze, drewno opałowe).
 • Odkrywka (materiały alchemiczne, kamień, rudy metali).
 • Polana (żywność, zwierzęta potencjalnie hodowlane, materiały łowieckie).
 • Rzeka, staw (żywność, woda pitna).
 • Skarpa (surowce aptekarskie, rudy metali).
 • Wykrot (drewno opałowe, surowce aptekarskie, materiały alchemiczne).
 • Wzgórza (zwierzęta potencjalnie hodowlane).
 • Źródło (woda pitna).
Jeśli lokalizacja jest Punktem Korzyści dla surowca jego pozyskanie w tej konkretnej lokalizacji jest łatwiejsze co odzwierciedla modyfikator +20 w teście pozyskiwania.
BG chcący stwierdzić, czy dana lokalizacja jest Punktem Korzyści dla konkretnego surowca musi zdać trudny test wyceny. Posiadanie umiejętności Rzemiosło odpowiedniej dla pozyskiwanego materiału zapewnia premię +20 do tego testu (a każda specjalizacja w tej umiejętności kolejne +10).

Porcja surowca
Porcją nazywamy ilość surowca, którą BG zamierza jednorazowo pozyskać niezależnie czy jest to naręcze chrustu do rozpalenia ognia czy też kilka potężnych pni do budowy mostu. Od wielkości porcji zależy subiektywny modyfikator do testu pozyskiwania surowców, gdzie za przeciętny stopień trudności uznaje się porcję możliwą do uniesienia bez przeciążenia przez pozyskującego BG.

Ilość zasobów w lokalizacji
Surowce można wydobywać jedynie w odpowiedniej dla nich lokalizacji. Po wyczerpaniu się surowca w lokalizacji jej zasoby są nieodnawialne. Zasoby w lokalizacji ulegają wyczerpaniu w skutek jej eksploatacji. Początkowa ilość zasobów w lokalizacji jest wyrażona w porcjach niezależnie od rodzaju pozyskiwanego surowca i zawiera się w zakresie od 1 do 18. Gdy lokalizacja jest Punktem Korzyści danego surowca jest w niej więcej o dodatkowe K6 porcji.

Pozyskiwanie surowców
O sukcesie lub porażce podczas próby pozyskiwania surowców decyduje test pozyskiwania. Test nie opiera się o żadną cechę ani umiejętność BG, lecz umiejętności typu sztuka przetrwania, zastawianie pułapek czy inne odpowiednie do konkretnej sytuacji zapewniają dodatnie modyfikatory do testu.
Co zatem jest testowane? Za podstawę testu służy bazowa wartość, na którą składają się następujące modyfikatory:
 • Fazę dnia, w której surowiec jest pozyskiwany (w zakresie +/-10);
 • Punkty Korzyści (o +20, czytaj niżej);
 • Wielkość porcji surowca przewidziana do pozyskania przy uwzględnieniu stopnia eksploatacji lokalizacji (w zakresie +/-30);
 • Ilości pozyskujących (+10 za każdą osobę powyżej dwóch);
 • Umiejętności BG dokonującego pozyskiwania surowców przydatne w wykonywanym pozyskiwaniu (+10 za umiejętność / specjalizację w umiejętności);
 • Specjalizacja BG dokonującego pozyskiwania surowców w umiejętnościach Przeszukiwanie i Spostrzegawczość (+10 za specjalizację niezależnie od jej poziomu).
Stopień przygotowania BG do transportu pozyskiwanego surowca nie ma wpływu na test pozyskiwania. Może się jednak okazać, że pozyskany materiał zostanie czasowo lub permanentnie uziemiony w miejscu pozyskania i w konsekwencji utracony z powodu braku możliwości transportu.

Efekty testu pozyskiwania są uzależnione od uzyskanego poziomu skuteczności:
 • 3 poziomy sukcesu - zebrano surowiec najwyższej jakości,
 • 2 poziomy sukcesu - zebrano surowiec dobrej jakości,
 • Test udany bez uzyskania poziomu sukcesu lub 1 poziom sukcesu - zebrano surowiec zwykłej jakości,
 • Rzut na wartość podstawy testu - zebrano surowiec najniższej jakości,
 • 1 poziom porażki - zebrano 50% poszukiwanej porcji o najniższej jakości,
 • 2 poziomy porażki - nie udało się pozyskać surowca,
 • 3 poziomy porażki - zebrany surowiec tylko pozornie nadaje się do użytku (porażka fabularnie krytyczna).
Jakość materiału będzie wprost determinowała jakość produktu zeń wykonanego. Jeśli będzie to produkt kompozytowy o jego jakości zadecyduje jakość materiału dominującego. Jakość materiału może ocenić jedynie rzemieślnik posiadający odpowiedni zestaw umiejętności (rzemiosło + wycena).

Konsekwencje związane z czerpaniem surowców

Narzędzia używane do pozyskiwania surowców zużywają się. Każde narzędzie posiada 4 punkty wytrzymałości - można zabrać je ze sobą na pozyskiwanie surowców trzykrotnie nim konieczna będzie jego konserwacja z użyciem odpowiednich materiałów (bez testu umiejętności, wymagane jest jedynie poświęcenie odpowiedniej ilości materiału). Konserwacja przywraca punkty wytrzymałości do maksymalnego poziomu. Konserwację można przeprowadzić w każdym momencie jeśli narzędzie ma co najmniej 1 punkt wytrzymałości. Dotyczy to narzędzi zwykłej jakości (najwyższa jakość x2, dobra jakość x1,5, niska jakość x0,5).
Po udanym pozyskaniu surowca wykonujemy test ryzyka według następujących zasad:
 • Istnieje 45%-5% za każdy pozostały punkt wytrzymałości szans na to, że pozyskiwanie surowca skutkować będzie koniecznością natychmiastowej naprawy narzędzia (wymiany elementu poprzez wykonanie udanego łatwego testu odpowiedniego Rzemiosła). Mechanicznie punkty wytrzymałości narzędzia spadają do zera.
 • Istnieje 10%-1% za każdy pozostały punkt wytrzymałości szans na całkowite zniszczenie narzędzia podczas pozyskiwania surowca. Jego odtworzenie nie będzie możliwe.
W czasie gry wygląda to tak: 1 faza wystarczy na poruszenie się na sąsiednie pole, pozyskanie surowca/odbycie spotkania i powrót na pierwotnie zajmowane pole. Alternatywnie można ruszyć się o dwa pola z pozyskaniem surowca/odbyciem spotkania lub bez.


Dodatkowo przypominam o najważniejszych zasadach, jakie ustaliliśmy sobie na etapie rekrutacji:


Zmęczenie

Konsekwencją wykorzystywania wszystkich faz w kolejce na działanie jest modyfikator -10 do wszystkich testów do czasu zażycia odpoczynku.
Konsekwencją wykorzystywania wszystkich faz w dwóch kolejkach z rzędu na działanie jest modyfikator -20 do wszystkich testów do czasu zażycia odpoczynku.
Każda kolejna nieprzespana faza to kolejne -10 do wszystkich testów oraz konieczność wykonania testu odporności na początku każdej kolejnej fazy. W przypadku niepowodzenia postać zapada z miejsca w sen padając ze zmęczenia tam, gdzie akurat stoi.
Dodatkowe modyfikatory do testu odporności wynikające ze zmęczenia (długotrwałe przeciążenie wysiłkiem, głodówka itd.) według uznania MG.

Analogicznie dostatek zapewnia korzyści: jeśli postać poświęci dwie fazy w ciągu kolejki na odpoczywanie otrzyma modyfikator +10 do wszystkich testów na czas następnych czterech faz.

Punkty szczęścia

Ulubione przez Graczy PS pojawią się w sesji lecz ich ilość będzie znana wyłącznie MG. Każdego dnia w fazie świtu każdemu BG jest losowana rzutem k4 pula PS na nadchodzący dzień. Aby użyć PS gracz deklaruje chęć ewentualnego wydania punktu przed testem, w którym punkt miałby zostać użyty.
Pula odnawia się w każdej fazie świtu. Niewykorzystane PS nie sumują się i nie przechodzą na kolejny dzień.

Nami 27-09-2018 22:46

Mnie wszyscy znajo !

Hakon 27-09-2018 22:52

Mnie pewnie nie Wszyscy :-( No, ale się witam ze Wszystkimi :-)
Rolf od ponad 10 lat mieszka we wsi a przybył z dalekiego Wissenlandu. Postać każdy zna bo obsługiwał młyn i od niego był chleb. Także skóry odkupywał od okolicznych łowców i je garbował i robił ubrania z tego. Człowiek wszechstronny ;-)

hen_cerbin 27-09-2018 23:01

Cytat:

Napisał Hakon (Post 808696)
. Także skóry odkupywał od okolicznych łowców i je garbował i robił ubrania z tego. Człowiek wszechstronny ;-)

Ciekawe co jeszcze z mojej postaci się powtórzy w umiejętnościach... Dlatego właśnie prosiłem, by było napisane kto kim gra (i co potrafi).
Eh, było robić orka od początku.

Nami 27-09-2018 23:09

chcę polorka :(

pi0t 27-09-2018 23:10

Cholibka wszystkim! Ludo miał 0 ataków bo przyjaźnie machał ręką ;)

Hakon nie tak skromnie i nam tutaj nie oszukuj chłop to chłop, a nie młynarz, garbarz czy innych rzemieślnik. Dla pomocy kim jest chłop cytat z Nonsensopedii ;)
Cytat:

Chłop – jednostka płci podobno męskiej, której atrybutami zdają się być brudne kalesony oraz widły, często otoczona wianuszkiem jednostek odmiennej płci (świnek, krówek itp.).

Edit:
chce racuchy!

Ascard 27-09-2018 23:56

Witajcie.

Moja postać, Otto Schwarzstein, należy do miejscowej gildii budowniczych więc jest zdolnym stolarzem, zna się również na kamieniarstwie. Przewrotny los sprawił, że nie obca mu jest uprawa ziemii. Miejscowi na pewno go znają, gdyż urodził się w Langwald. Więcej info w pierwszym poście zgodnie z wolą MG.

Asmodian 28-09-2018 08:05

Moja dopiero przyjechała do wioski, więc jest świeża i raczej nieznana we wiosce. Więc się dopiero wita

Witam wszystkich:grin:

Porando 28-09-2018 10:03

Cześć :) Życzę przyjemnej gry.
Moja postać to Thorstein Barsch, chowający się po lasach banita. Wraz ze swoją bandą był w ciągłym ruchu. Napadali tylko na bogatych kupców i szlachtę, prosty lud zostawiali w spokoju. Co kilka miesięcy odwiedzał okolicznych chłopów, rozdając im żywność (w tym zarezerwowaną tylko dla szlachty dziczyznę) oraz zrabowane dobra (ubrania, narzędzia, lecznicze mikstury). Ci którzy z nim rozmawiali wiedzą, że w ramach kary spędził kilka lat w kopalni. Po ucieczce został wysłany za nim list gończy, który strażnicy dróg powiesili kiedyś na miejscowej tablicy (ktoś go już dawno zerwał). podobno w swoim rodzinnym Talabeklandzie wystąpił przeciwko swojemu baronowi.
Smali cholewki do rudej Adelaidy, córki jednookiego Flicka co ma pole pod lasem. Kilka razy pił bimber z grubym pastuchem Bernardem, leśniczym Kunem oraz lubiącą zbierać grzyby gospodynią Ulrike, żoną bartnika Uda (której czteroletni syn Johann jest podejrzanie podobny do Thorsteina).

Nami 28-09-2018 12:53

To ja napiszę, że stworzyłam trochę NPCów, takie osoby które zna Melisa (moja postać), ale równie dobrze mógłby je znać i ktoś inny (np Państwa Blueberry mógłby Banita, bo to nieco bogatsi ludzie).

Lista:

Kardigan - Ojciec Melisy - Główny lekarz od prawie pół wieku. Niegdyś bardzo poważny i ubogi w uczuciach, profesjonalny, rozsądny i spokojny człowiek. Aktualnie z powodu starości miewa zaniki pamięci i wolniej chodzi. Czasami ma jednak przeblyski jasności i potrafi nawet podzielić się wiedzą z zakresu medycyny. Po chwili jednak nie pamięta, że w ogóle coś przydatnego powiedział. W obowiązkach medycznych zastępuje go jego córka, Lisa, która niestety nie włada tak ogromną wiedzą i umiejętnościami jak jej ojciec.

Roy - syn farmera, jest młodszy od Lisy o rok. Zna się na zwierzętach i roślinach uprawnych. Pracowity, odważny i bardzo śmiały. Typowy wiejski głupek, acz poczciwy i zabawny. Lubi psoty. Choć nie umie czytać, dzięki Melisie dowiedział się paru ciekawostek nt dzikich zwierząt. Znają się od dziecka. Swym rodzicom często przysparza zmartwień. Ma dwójkę starszego rodzeństwa. Z całą rodziną Lisa i jej ojciec mają pozytywne stosunki.

Pani Blueberry - Kobieta w średnim wieku, surowa i wyniosła. Jej mąż jako były żołnierz, aktualnie weteran, zarobił trochę dzięki czemu małżeństwo żyje w odrobine lepszej okolicy i domu. Melisa odwiedza Pana Henry’go, który jest przeciwieństwem swojej żony. Zwraca się do niego po imieniu, jeśli Pani Blueberry nie ma w pobliżu. Kobieta dość ostro traktuje innych, brak jej jakiegokolwiek poczucia humoru, bywa złośliwa i niesłowna.

Henry Blueberry - sympatyczny, starszy Pan. Na wojnie stracił nogę, Lisa przychodzi raz na kilka dni doglądać jego stanu na polecenie Pani Blueberry, która zawsze obrzuca dziewczynę niezadowolonym i pełnym dezaprobaty spojrzeniem.
Henry jest osobą wesołą i uśmiechniętą, bardzo lubi dzieci, ale nigdy nie doczekał się własnego, stąd jego bardzo przyjazny stosunek do Lisy. Często daje jej słodycze i świeże owoce, upychając je do jej medycznej torby, aby żona nie widziała. Potrafi też wrzucić do kieszeni fartucha dziewczyny parę srebrniaków tak, że ta nawet nie wie kiedy to zrobił.

Kasandra - dziewczyna starsza od Lisy o dwa lata, bardzo zarozumiała i wypindrzona. Kiedy Lisa zakochała się kilka lat temu w pewnym przejezdnym, przystojnym najemniku, Kasandra od razu go uwiodła, sprawiając, że ten na Lisę nawet nie spojrzał. Dziewczyny się nie znoszą i Melisa próbuje jej unikać za wszelką cenę, ponieważ ta zawsze jej dokucza i wyśmiewa ze względu na starego ojca, brzydkie ubrania czy też piegowatą twarz.

Anna - starsza siostra Kasandry. Bywa zażenowana zachowaniem swojej młodszej siostry. Niedawno Lisa pomagała odbierać poród, gdyż na świat przyszła córeczka Anny i jej męża, którego Melisa nie zdążyła poznać. Anna jest miła, ale nie do przesady. Między dziewczynami panują stosunki neutralne.O samej Melisie:

Inteligentna i wrażliwa dziewczyna o gołębim sercu. Potrafi być stanowcza w przypadku dbania o dobro pacjenta, poza tym jest raczej zagubiona i zdaje się na decyzje mądrzejszych od siebie - czyli dorosłych. Ma małą wiarę w siebie i swoje możliwości, uważa że nadaje się tylko do drobnych prac leczniczych i zielarskich. Fizycznie czuje się słaba i nie potrafiłaby siebie obronić. Cechuje się wysokim opanowaniem. Łatwo sprawić by zamknęła się w sobie i zaczęła myśleć nad tym, jaka jest naprawdę. Pod kątem medycyny odnajduje w tym swoje przeznaczenie. Nie brzydzą ją zwłoki, krew ani posiekane mięso czy skóra. Najtrudniej jej jednak przeprowadzać zabiegi jeśli kogoś zna i żywi do niego pozytywne uczucia. Jest skryta i nieśmiała, nie docenia swojej inteligencji. W końcu zawsze gdy szła komuś zaleczyć rany czy zbić gorączkę, zamiast “dziękuję, dobra robota” słyszała “szkoda, że nie ma już z nami Kardigana”.
Dla przyjaciół dobra i ciepła, wrogów omija szerokim łukiem. Nie lubi kłótni.

Imię: Melisa (Lisa) Reinmayer
Rasa: Człowiek
Aktualna profesja: Cyrulik
Wiek: 16 lat
Wzrost: 160cm
Waga: 49kg
Znak gwiezdny: Rozbity Wóz (znak dumy)
okrojona historia:

Melisa żyła w Langwald odkąd sięgała pamięcią. Jej rodzina nie należała do najliczniejszych, z powodu choroby jej matki, Lei. Kardigan, ojciec Melisy, próbował ją leczyć różnymi sposobami, a jako medyk poznał ich niemal setki.

Kardigan był medykiem w wieku, który graniczył ze starczym. Jego głowę pokrywała siwizna, kiedy Melisa miała 5 lat.

Siedem lat później jej matka zmarła.

W wieku lat 14 była molestowana przez pacjenta jej ojca, jednak Kardigan w porę obronił córkę i wyrzucił natręta z domu nie świadcząc mu pomocy medycznej. <--- o tym raczej wiadomo, bo miasteczko aż huczało, taka afera! Rozrywka we wsi, czyli ploty :P

Melisa Reinmayer nauczyła się tyle, ile zdołała, nim jej ojciec stał się bezwolnym starcem. Miał zaniki pamięci, ledwo chodził, a jego oczy zakrywała mgła. Od jej lat młodości był już w sędziwym wieku, po 16 latach jedynie się postarzał, taka była kolej rzeczy. Aktualnie Lisa mieszka w małej chatce z dwoma izbami, codziennie opiekując się swoim postarzałym ojcem oraz w jego zastępstwie niosąc pomoc mieszkańcom, na tyle, na ile może. Ci jednak tęsknią za starym Kardiganem, który mimo wszystko, potrafił o wiele więcej niż jego jedyna córka.


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:34.

Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170