Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn > FAQ
Zarejestruj się Użytkownicy

Kod vB
Kody vB jest to zestaw znaczników bazujący na języku HTML z którym być może miałeś/aś już styczność. Pozwalają one formatować wiadomości w taki sam sposób jak pozwala na to HTML, ale maja znacznie prostszą składnię i nie sa wstanie uszkodzic wyglądu i układu całej przeglądanej strony. Możliwość lub konieczność używania kodów vB jest ustalana przez administratora danego forum, tak wiec powinieneś zapoznać się z zasadami zanim wyślesz jakąś wiadomość.

Poniżej znajduje się lista kodów vB których możesz użyć do formatowania swoich wiadomości.
Lista kodów vB
[b], [i], [u] Pogrubienie / Pochylenie / Podkreślenie
[color] Kolor
[size] Wielkość
[font] Czcionka
[highlight] Podświetlenie
[left], [right], [center] Lewo / Prawo / Środek
[indent] Akapit
[email] Link Email
[url] Link URL
[thread] Link do Wątku
[post] Link do Postu
[list] Lista Wypunktowana / Zaawansowana Lista
[img] Obrazki
[code] Kod
[php] Kod PHP
[html] Kod HTML
[quote] Cytat
[noparse] Stop vB Code Parsing
[attach] Załącznik
[haslo] Hasło
[hr] Linia
[justuj] Justowanie
[s] s
[spacja] Spacje
[spoiler] Spoiler
[spoiler2] Spoiler2
[tab] Tabulator
[tabelka] Tabela
[tag] testbbc
[title] Tytuł
[tlo] Tło
[tmb] Thumbnail
Niewłaściwe użycie kodu vB:
  • [url] www.vbulletin.com [/url] - nie umieszczaj spacji pomiędzy nawiasami a tekstem.
  • [email]myname@domain.com[email] - drugi nawias musi zawierać slash przed słowem kluczowym ([/email])

Pogrubienie / Pochylenie / Podkreślenie
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Sposób Użycia [b]wartość[/b]
[i]wartość[/i]
[u]wartość[/u]
Przykład Użycia [b]ten tekst jest pogrubiony[/b]
[i]ten tekst jest pochyły[/i]
[u]ten tekst jest podkreślony[/u]
Przykładowy Efekt ten tekst jest pogrubiony
ten tekst jest pochyły
ten tekst jest podkreślony

Kolor
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Sposób Użycia [color=Opcja]wartość[/color]
Przykład Użycia [color=blue]ten tekst jest niebieski[/color]
Przykładowy Efekt ten tekst jest niebieski

Wielkość
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Sposób Użycia [size=Opcja]wartość[/size]
Przykład Użycia [size=+2]ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie[/size]
Przykładowy Efekt ten tekst jest o 2 wymiary większy niż normalnie

Czcionka
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Sposób Użycia [font=Opcja]wartość[/font]
Przykład Użycia [font=courier]ten tekst jest pisany czcionką courier[/font]
Przykładowy Efekt ten tekst jest pisany czcionką courier

Podświetlenie
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Sposób Użycia [highlight]wartość[/highlight]
Przykład Użycia [highlight]ten tekst jest podświetlony[/highlight]
Przykładowy Efekt ten tekst jest podświetlony

Lewo / Prawo / Środek
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Sposób Użycia [left]wartość[/left]
[center]wartość[/center]
[right]wartość[/right]
Przykład Użycia [left]ten tekst jest wyrównany do lewej strony[/left]
[center]ten tekst jest wyrównany do środka[/center]
[right]ten tekst jest wyrównany do prawej strony[/right]
Przykładowy Efekt
ten tekst jest wyrównany do lewej strony
ten tekst jest wyrównany do środka
ten tekst jest wyrównany do prawej strony

Akapit
The [indent] tag allows you to indent your text.
Sposób Użycia [indent]wartość[/indent]
Przykład Użycia [indent]ten tekst jest pisany z akapitem[/indent]
Przykładowy Efekt
ten tekst jest pisany z akapitem

Link Email
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [email]wartość[/email]
[email=Opcja]wartość[/email]
Przykład Użycia [email]myname@domain.com[/email]
[email=myname@domain.com]kliknij tutaj aby wysłać do mnie email.[/email]
Przykładowy Efekt myname@domain.com
kliknij tutaj aby wysłać do mnie email.

Link URL
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [url]wartość[/url]
[url=Opcja]wartość[/url]
Przykład Użycia [url]http://lastinn.info[/url]
[url=http://lastinn.info]lastinn[/url]
Przykładowy Efekt http://lastinn.info
lastinn

Link do Wątku
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]wartość[/thread]
Przykład Użycia [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Kliknij Tutaj![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Przykładowy Efekt http://lastinn.info/showthread.php?t=42918
Kliknij Tutaj!

Link do Postu
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Sposób Użycia [post]postid[/post]
[post=postid]wartość[/post]
Przykład Użycia [post]269302[/post]
[post=269302]Kliknij Tutaj![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Przykładowy Efekt http://lastinn.info/showthread.php?p=269302#post269302
Kliknij Tutaj!

Lista Wypunktowana
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Sposób Użycia [list]wartość[/list]
Przykład Użycia [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Przykładowy Efekt
  • list item 1
  • list item 2

Zaawansowana Lista
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Sposób Użycia [list=Opcja]wartość[/list]
Przykład Użycia [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Przykładowy Efekt
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Obrazki
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Sposób Użycia [img]wartość[/img]
Przykład Użycia [img]http://lastinn.info/images/FH_WOW/statusicon/forum_new.gif[/img] (Brak linka)

[url=http://www.vbulletin.com] [img]http://lastinn.info/images/FH_WOW/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link dołączony)
Przykładowy Efekt (Brak linka)

(Link dołączony)

Kod
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preseves all spacing.
Sposób Użycia [code]wartość[/code]
Przykład Użycia [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Przykładowy Efekt
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

Kod PHP
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Sposób Użycia [php]wartość[/php]
Przykład Użycia [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Przykładowy Efekt
Kod PHP:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


Kod HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Sposób Użycia [html]wartość[/html]
Przykład Użycia [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Przykładowy Efekt
Kod HTML:
<img src="image.gif" alt="image" /> <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Cytat
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Sposób Użycia [quote]Cytat[/quote]
[quote=Nazwa użytkownika]wartość[/quote]
Przykład Użycia [quote]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival]vBulletin[/quote]
[quote=John Percival;992438]vBulletin[/quote]
Przykładowy Efekt
Cytat:
vBulletin
Cytat:
Napisał John Percival
vBulletin
Cytat:
Napisał John Percival Zobacz post
vBulletin

Stop vB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of vB Code.
Sposób Użycia [noparse][b]wartość[/b][/noparse]
Przykład Użycia [noparse][b]vBulletin[/b][/noparse]
Przykładowy Efekt [b]vBulletin[/b]

Załącznik
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Sposób Użycia [attach]attachmentid[/attach]
Przykład Użycia [attach]12345[/attach]
Przykładowy Efekt

Hasło
Sposób Użycia [haslo]wartość[/haslo]
Przykład Użycia [haslo]LastInn[/haslo]
Przykładowy Efekt
LastInn

Linia
Sposób Użycia [hr=Opcja]wartość[/hr]
Przykład Użycia [hr=2]#130056[/hr]
Przykładowy Efekt

Justowanie
Justowanie
Sposób Użycia [justuj]wartość[/justuj]
Przykład Użycia [justuj]Przykładowy tekst.[/justuj]
Przykładowy Efekt
Przykładowy tekst.

s
Przekreślenie
Sposób Użycia [s]wartość[/s]
Przykład Użycia [s]Jakiś tekst[/s]
Przykładowy Efekt Jakiś tekst

Spacje
Sposób Użycia [spacja]wartość[/spacja]
Przykład Użycia tekst[spacja] [/spacja]tekst
Przykładowy Efekt teksttekst

Spoiler
Sposób Użycia [spoiler]wartość[/spoiler]
Przykład Użycia [spoiler]Przykładowy tekst[/spoiler]
Przykładowy Efekt
Przykładowy tekst


Spoiler2
Sposób Użycia [spoiler2=Opcja]wartość[/spoiler2]
Przykład Użycia [spoiler2=opis]Przykładowy tekst[/spoiler2]
Przykładowy Efekt
Przykładowy tekst


Tabulator
Sposób Użycia [tab]wartość[/tab]
Przykład Użycia [TAB]35[/TAB]
Przykładowy Efekt

Tabela
Sposób Użycia [tabelka=Opcja]wartość[/tabelka]
Przykład Użycia [tabelka=MediumTurquoise]Jakiś tekst[/tabelka]
Przykładowy Efekt
Jakiś tekst

testbbc
Sposób Użycia [tag=Opcja]wartość[/tag]
Przykład Użycia [tag=http://picture.jpg]text[/tag]
Przykładowy Efekt
User posted imagetext

Tytuł
Tytuł w poście
Sposób Użycia [title]wartość[/title]
Przykład Użycia [title]LastInn[/title]
Przykładowy Efekt
 LastInn

Tło
Sposób Użycia [tlo=Opcja]wartość[/tlo]
Przykład Użycia [tlo=#654321]Tekst na kolorowym tle.[/tlo]
Przykładowy Efekt Tekst na kolorowym tle.

Thumbnail
Po kliknięciu obrazek otworzy się w nowym oknie o oryginalnych wymiarach!
Sposób Użycia [tmb]wartość[/tmb]
Przykład Użycia [tmb]image_url[/tmb]
Przykładowy Efekt Kliknij w miniaturkę


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:06.Powered by: vBulletin Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172