Spis Stron RPG Regulamin Wieści POMOC Kalendarz
Wróć   lastinn
Zarejestruj się Użytkownicy

Regulamin zakładania sesji RPG
Otwórz sobie dowolną rekrutację i przeczytaj to, co umieścili tam Mistrzowie Gry.
Nie wszystkie są idealne, ale większość zawiera pewien schemat, który w prosty i łatwy sposób pozwoli poinformować potencjalnych graczy o nowej sesji.
Twoja rekrutacja MUSI zawierać:
- ilu graczy jest mu potrzebnych;
- jakie są preferowane rasy, profesje czy ekwipunek
- w jakim okresie historycznym (systemie rpg) będzie działa się przygoda;
- warunki przyjęcia do sesji (może być to szybkość zgłoszenia - wpis w rekrutację lub PW do MG, przesłania karty, dopracowanie bohatera, ciekawy pomysł na postać itp.)
- sposób prowadzenia sesji (czy kostki przed monitorem, czy storytelling - czyli swobodne snucie opowieści, czy inny twór, który powinien być podany)

Jeżeli rekrutacja nie będzie zawierała powyższych informacji zostanie zamknięta ze względu na nieczytelność.
Przeczytaj więcej na temat zakładania rekrutacji
Więcej na temat zakładania sesji

Regulamin forum lastinn.info
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Decyzja o korzystaniu z Forum traktowana jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie plików "cookie" w zakresie w jakim pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki internetowej (patrz: Nowa polityka prywatności i plików cookie).

2. Rejestrując się na Forum udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail, login).

3. Administratorem danych osobowych jest administrator Forum (Piotr Ostrowski, obsluga.li@gmail.com). Dane są magazynowane i przetwarzane w celu możliwości obsługi Forum (logowanie, wysyłanie powiadomień e-mail). Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom krajowym i zagranicznym (za wyjątkiem sytuacji wymaganych prawem). Dane osobowe są przechowywane przez cały okres użytkowania Forum przez zarejestrowanego użytkownika. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili cofnąć. Wiąże się to z usunięciem konta w serwisie. Dane osobowe nie są poddawane przetwarzaniu i profilowaniu przez żadne algorytmy.

4. Decyzja o korzystaniu z Forum traktowana jest jako wyrażenie zgody na bezwarunkowe przestrzeganie Regulaminu.

5. W przypadku aktualizacji Regulaminu i braku akceptacji nowej wersji ze strony Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia konta.


§ 2 PRZEPISY PORZĄDKOWE


1. Lastinn.info jest polskim Forum, dlatego w swoich wypowiedziach użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad gramatyki i ortografii języka polskiego. Zamieszczane posty powinny być czytelne i zrozumiałe. Przed publikacją postów zalecane jest sprawdzenie ich przy pomocy funkcji “sprawdzania pisowni”, dostępnych zarówno w edytorach tekstów jak i w przeglądarkach internetowych. Najważniejsze zasady:
a. Zdania rozpoczynamy wielką literą.
b. Używamy polskich znaków diakrytycznych (potocznie: polskich liter).
c. Na końcu zdania stawiamy jeden znak przestankowy.

2. Na Forum obowiązują zasady netykiety, a w szczególności:
a. Całkowity zakaz używania przekleństw i wulgaryzmów w jakimkolwiek formacie (z wyjątkiem postów sesyjnych i zamieszczanych, autorskich opowiadań). Fragmenty czy słowa wykropkowane (***) traktowane będą jako pełna forma przekleństwa. Zakaz ten nie ogranicza się do języka polskiego.
b. Nadużywanie BBCode, kodów HTML, znaków typu << >> -- : oraz kilku !!, ??, pisanie wyłącznie wielkimi literami lub pisanie innym kolorem bez wyraźnego powodu jest niedozwolone.
c. Wyróżniamy pewne części a nie cały tekst.
d. Zakaz obrażania lub ośmieszania innych użytkowników Forum. Dotyczy to całej przestrzeni Forum (również PW, Krzykacz).
e. Podziękowania, wykrzykniki (np. "No to super!", "I ja też!"), sprawy typu "wyślij też do mnie na mail@xy.pl" itp. powinny być zamieszczane we wcześniejszym poście (przycisk "Edytuj") lub przesyłane za pomocą PW. Wyjątkiem są zgłoszenia do sesji w dziale "Rekrutacje".
f. Zabrania się pisania postów jeden po drugim w czasie krótszym niż 24 godziny. Zasada ta obowiązuje we wszystkich tematach na Forum. Przed upływem 24 godzin, należy korzystać z opcji “Edytuj”. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ilość znaków danego odpisu w sesji przekracza maksymalną ilość znaków mieszczących się w jednym poście.

3. Czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest wyłącznie dla Obsługi Forum.

4. Na Forum nie toleruje się żadnych przejawów działań niezgodnych z prawem, np. szeroko rozumianej pornografii, mowy nienawiści, piractwa, nawoływania do faszyzmu i rasizmu. Niedopuszczalne są również przejawy prześladowań i szykanowania.

5. Zakaz umieszczania tematów dotyczących religii i polityki, o ile odnoszą się do rzeczywistości. Dyskusje takie można prowadzić wyłącznie w odniesieniu do konkretnego świata przedstawionego (np. "Sytuacja polityczna na terenach Rzeczpospolitej w XVII w. (Dzikie Pola)"; "Panteon bogów w Warhammerze" itp.).

6. Na Forum nie można zamieszczać reklam innych forów oraz witryn konkurencyjnych, służy do tego dział Spis stron RPG. Dozwolone jest natomiast umieszczanie linków informacyjnych (przykładem może być odnośnik do materiałów potrzebnych do sesji / rekrutacji, artykuł czy news z sieci).

7. Zakaz ujawniania jakichkolwiek treści z wewnętrznego forum Obsługi lub z wiadomości prywatnych pomiędzy członkami Obsługi.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa powszechnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3 KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Zakaz używania nicków zbliżonych do już istniejących na Forum (zdrobnienia, dostawianie kropki itp.). W przypadku wątpliwości czy skarg ostateczną decyzję o tym, czy nick będzie dopuszczony, podejmuje Administrator.

2. Sygnatura może zawierać do 4 linijek i nie można w niej używać żadnej grafiki ani odnośników do innych stron, można natomiast dodawać linki wewnętrzne Lastinn.info.

3. Zakaz posiadania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę. W razie problemów technicznych z kontem należy skontaktować się z Administracją i wyjaśnić sytuację.


§ 4 DZIAŁANIA OBSŁUGI FORUM


1. Obsługa Forum wykonuje czynności porządkowe, pilnuje i egzekwuje przestrzeganie regulaminu przez Użytkowników.

2. Obsługa pełni powierzone funkcje za pomocą pisemnych upomnień przez PW i edycję bądź usunięcie posta niezgodnego z Regulaminem. Wystawia także ostrzeżenia i bany w konsekwencji łamania Regulaminu. Obsługa może również zamknąć (tymczasowo bądź permanentnie) - celem uporządkowania - tematy, w których dochodzi do łamania Regulaminu.

3. Niedozwolone jest usuwanie ze zmodyfikowanych postów adnotacji Obsługi.

4. Członkowie Obsługi są zobowiązani do informowania Użytkownika o powodach modyfikacji/usunięcia posta lub wystawienia ostrzeżenia/bana. Informacja o wystawionych banach jest ogólnodostępna [Ban za co i komu].

5. W przypadku gdy decyzja członka Obsługi w jakiejś kwestii wydaje się niesłuszna (np. przyznanie ostrzeżenia, usunięcie posta itd.), Użytkownik ma prawo odwołać się do całej Obsługi.

6. Sprawy wyjątkowe, nie objęte Regulaminem, będą rozpatrywane przez większość Obsługi, a o ich wynikach Użytkownicy będą - w razie konieczności - na bieżąco informowani.


§ 5 KARY


1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za łamanie regulaminu przez umieszczone treści (w tym również odnośniki do innych stron, memy, obrazki, wideo itd.).

2. Użytkownik może zostać ukarany upomnieniem, otrzymaniem ostrzeżenia lub bana (tymczasowego albo stałego).

3. Ban stały musi być zatwierdzony przez większość Obsługi.

4. Działanie systemu ostrzeżeń: Użytkownik po uzbieraniu 5 ostrzeżeń zostaje ukarany banem tymczasowym. Długość bana zależy od ilości oraz rodzaju popełnionych względem Regulaminu wykroczeń.

5. W konsekwencji pojedynczego przypadku złamania Regulaminu Użytkownik zostanie upomniany a niezgodna z Regulaminem treść zmodyfikowana lub usunięta z przestrzeni Forum.

6. W przypadku świadomego, nieincydentalnego łamania regulaminu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie za każde złamanie punktu regulaminu.

7. Za działanie na niekorzyść Lastinn.info i jej społeczności - szkalowanie, namawianie do rezygnacji z Forum/przeniesienia się na inne, uporczywe i złośliwe przeszkadzanie w zabawie - użytkownik zostanie ukarany banem tymczasowym w wysokości 7 dni. O ewentualnym przedłużeniu bana zadecyduje większość Obsługi.

8. Brak porozumienia z Obsługą lub Administracją oraz zakładanie nowych kont po okresie nieobecności na Forum lub w czasie odbywania kary w postaci bana tymczasowego jest przesłanką do otrzymania kary w postaci bana stałego.Dobre rady:

1. Przed założeniem nowego tematu sprawdź czy taki już nie istnieje. Jeżeli tak, dopisz swojego posta do istniejącego tematu.

2. Zanim wyślesz swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie: sprawdź, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i czy jest na temat. (W ramach wyjaśnienia: wiadomości rodzaju "Zgadzam się", "Do kitu!", "Coool!" nie wnoszą nic do dyskusji.) Jeżeli stwierdzisz, że wiadomość nie spełnia powyższych kryteriów - nie wysyłaj jej.


Regulamin Krzykacza lastinn.info
1. Na Krzykaczu (dalej nazywanym SB, skrót od Shout Box) obowiązują wszelkie zasady normalnego forum- zakaz używania wulgaryzmów, reklamowania jakichkolwiek stron, nadużywanie wszelkiego rodzaju BBCodów, znaków interpunkcyjnych, emotikon, etc., etc.

2. Wypowiedzi na SB z pewnością nie dorównują długości tych z forum, lecz częste wysyłanie krótkich wiadomości, zawierających słowo-dwa lub same emotikony będzie karane.

3. Dzielenie wypowiedzi po parę słów jest również niemile widziane i karane.

4. Na SB powinna panować przyjazna atmosfera- bez wyzwisk, uszczypliwości i wszelkiego rodzaju poniżeń. Każda osoba ma prawo do wypowiedzi w tym miejscu i trzeba to uszanować. Nawet "przyjacielskie" docinki nie powinny pojawiać się zbyt często i w zbyt agresywnej formie.

5. Podobnie jak i na całym forum, i na SB język polski jest tym obowiązującym. Dotyczy to zarówno ortografii, jak i wszelkiego rodzaju rozmów w języku innym, niż polski.

6. Naruszenia regulaminu będą stosownie karane- od upomnienia słownego, poprzez ostrzeżenia, aż po zakaz dostępu do SB oraz całego forum.

7. Obsługa i Administrator forum nie biorą odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.
8. SB, podobnie jak resztą forum, zajmuje się Obsługa.

Dyskusja na temat krzykacza


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:00.Powered by: vBulletin Version 3.6.5 & Logician's WebTemplates v.3.6.01
vBulletin Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
Pozycjonowanie stron | polecanki
Free online flash Mario Bros -Mario games site

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168